Rozmnožovanie kanárikov s klasickým melanínom (P1-P4) - Biológia a genetika kanárikov

Rozmnožovanie kanárikov s klasickým melanínom (P1-P4) - Biológia a genetika kanárikov

chovateľ farebných kanárikov

Prejsť na obsah
Z obsahu:
- genetické pojmy:
- Mendelove zákony:
- genetické paradoxy:
- dedičnosť:
- kríženie:
- mutácie:
(1947 - 2021)

Rozmnožovanie kanárikov s klasickým melanínom (P1-P4)

Genetika > Rozmnožovanie
(Tento článok bol zverejnený v časopise Nová Exota č. 2/2018)


Rad (a – d) tej istej farby navzájom

 
Každý dobre vie, že párením homozygotných jedincov vzniká jedine potomstvo fenotypovo rovnaké ako sú rodičia. Chcem však poukázať na štyroch príkladoch (P1 – P4), aká je tu možná kombinovateľnosť dominantných, tak aj recesívnych alel (Č, č, H, h) zapísaných v symbolických pohlavných chromozómoch (gonozómy = obdĺžniky označené Z a W).

Samček má 2 rovnaké gonozómy (Z) a samička jeden gonozóm (Z) a jeden gonozóm (W).
 
Popis schémy P1: čierny samček x čierna samička:
- ak spermia (gonozóm Z) označená a oplodní vajíčko (gonozóm Z) označené c. Liahne sa jedinec (ac) s genotypom (ČČHH), ktorého pohlavie je samček;
- ak spermia (gonozóm Z) označená a oplodní vajíčko (gonozóm W) označené d vzniká jedinec (ad) s genotypom (Č-H-), čo je samička.

Obdobným spôsobom vznikajú aj ďalšie kombinácie bc, bd , uvedené v schémach P-1, až P-4.
 


Je celkom jasné, že čierne homozygotné kanáriky základného melanínu, ktoré nie sú štiepiteľné na inú farbu, budú dávať vždy len čierne potomstvo. Rovnako je to tak aj u achátových, hnedých a izabelových kanárikov. Potomstvo je v F1 fenotypovo vždy rovnaké ako rodičia. Toto dokazuje, že rodičia sú homozygotní.
Schémy P1 - P4 zhotovil autor.

Autor: RNDr. Ondrej Molčan
Grafická úprava: Ing. Vladimír Boroš
Návrat na obsah