Rozmnožovanie kanárikov s klasickým melanínom medzi sebou (P1-P12) - Biológia a genetika kanárikov

Rozmnožovanie kanárikov s klasickým melanínom medzi sebou (P1-P12) - Biológia a genetika kanárikov

chovateľ farebných kanárikov

Prejsť na obsah
Z obsahu:
- genetické pojmy:
- Mendelove zákony:
- genetické paradoxy:
- dedičnosť:
- kríženie:
- mutácie:
(1947 - 2021)

Rozmnožovanie kanárikov s klasickým melanínom medzi sebou (P1-P12)

Genetika > Rozmnožovanie


Rad (a – d) medzi sebou

 
Už v Genetických pojmoch I. som vysvetlil pojem hybridizmus - kríženie.
Kríženie je rozmnožovanie jedincov, ktoré sa líšia minimálne v jednom znaku. Ak sa líšia len v jednom znaku, vtedy hovoríme o monohybridizme. Ak v dvoch znakoch, hovoríme o dihybridizme atď. Prečo to opätovne spomínam? Lebo v predchádzajúcom článku Rozmnožovanie kanárikov s klasickým melanínom ide vlastne o klasické rozmnožovanie, nakoľko jedince v P1 – P4 sú rovnakej farby, t.j. rovnakého pigmentu. Napríklad čierny 1,0 x čierna 0,1 - čo sa nepovažuje za kríženie.

V tomto článku rozoberám typické kríženie dvoch jedincov rôznych pigmentov, napríklad achátový 1,0 x izabelová 0,1. Keďže máme štyri druhy klasického melanínu (a – čierny, b – achátový, c – hnedý, d - izabelový), každý druh pigmentu (farby) sa môže krížiť s tromi ostatnými (a x b, a x c, a x d). Takto je 4 x 3 = 12 možností, 12 príkladov kríženia, ktoré som označil P1 – P12.

Je lepšie raz vidieť, ako dvakrát počuť. Preto som zvolil tento didaktický postup. Najlepšie je viac krát vidieť. So schémou rodičia (P:), gamety (G:) obdĺžniky, prvá dcérska generácia (F1:) sme sa už viackrát stretli. Obdĺžniky s označením (ZZ) a (ZW) sú symboly chromozómov a z umiestnenia dvojíc alel na týchto chromozómoch vieme vyčítať fenotyp. Gonozóm (W) je z väčšej časti bez génov, je nehomologický s chromozómom (Z), preto sa pod (W) píšu ( - ) pomlčky. Nemusíme vedieť naspamäť genotypy jedincov, tak ako vieme čítať z geografickej mapy pohoria, rieky, mestá, tak prečítame aj fenotypy zo zápisu. Napr. čČHh: má dominantné alely (Č plus H), teda je čierny. Na jednom chromozóme (Z) obsahuje alely (čH), teda je štiepiteľný na hnedú farbu, na druhom chromozóme (Z) má alely (Čh), je teda štiepiteľný na pigment achát. Genotyp čČHh zodpovedá fenotypove čiernemu samčekovi, ktorý je štiepiteľný na hnedú farbu a achátový pigment. Štiepiteľnosť na viac znakov (napríklad farieb) sa označuje ako passepartout (fr.).
 


Tieto informácie väčšina chovateľov pozná a má ich v praxi možno aj overené. Veľa autorov vo svojich článkoch na internete používa na prognostikovanie genetické kalkulačky. Ľahko sa dá zistiť, aké bude potomstvo, ak... (stačí naťukať do počítača). Pre nás prírodovedcov, ale aj pre vedu samotnú, nie je ani tak dôležité, že „čo“, ale „prečo“. To „čo“ môžeme ľahko zabudnúť, ale dá sa to vždy nájsť vo svojich poznámkach, v knihách, časopisoch, alebo na internete. Ale „prečo“ to musíme chápať a vedieť vždy vysvetliť. Vy viete, že krížením (P12) izabelového samčeka s hnedou samičkou v F1 dostávame len hnedých samčekov štiepiteľných na izabelu a izabelové samičky, ale teraz už viete aj prečo (viď. P12). Pretože gamety a aj b sú rovnaké, c je len jedno, d je prázdne. Uvádzam kombinácie alel ac = bc, ad = bd.
 
 
 
Obrázky P1 - P12 zhotovil autor.
 
Autor: RNDr. Ondrej Molčan
Grafická úprava: Ing. Vladimír BorošNávrat na obsah