Príklady kríženia recesívne bielych kanárikov - Biológia a genetika kanárikov

Príklady kríženia recesívne bielych kanárikov - Biológia a genetika kanárikov

chovateľ farebných kanárikov

Prejsť na obsah
Z obsahu:
- genetické pojmy:
- Mendelove zákony:
- genetické paradoxy:
- dedičnosť:
- kríženie:
- mutácie:
(1947 - 2021)

Príklady kríženia recesívne bielych kanárikov

Genetika > Kríženie
Tento článok bol inovovaný v apríli 2020.


V príkladoch P1 – P4 ide o voľnú, recesívne autozomálnu dedičnosť, kde gény pre lipochrómovú farbu sú lokalizované na autozómoch. Všetko potomstvo F1 má fenotyp po lipochrómovom - teda farebnom rodičovi. Je heterozygotné - žlté AGAWZZ a AGAWZW, alebo červené ARAWZZ a ARAWZW. Je štiepiteľné na recesívnu bielu farbu u obidvoch pohlaví. Čo je dôkazom, že recesívne biela farba je len „recesívna“, čiže nedominujúca. Dominujú nad ňou žltá, alebo červená farba, vrátane ich pastelových mutácií ivory. Pripomínam, že recesívny znak, teda aj recesívne biela farba sa prejavuje u jedincov len v homozygotnom stave AWAWZZ, alebo AWAWZW. V našich ukážkach - príkladoch je  celá F1 generácia heterozygotná.

P1: rec. biely 1,0  x  žltá 0,1         P2: žltý 1,0  x  rec. biela 0,1


        
P3: rec. biely 1,0  x  červená 0,1P4: červený 1,0  x  rec. biela 0,1         

       
P5: žltý ivory 1,0  x  rec. biela 0,1         

       
P6: rec. biely 1,0  x  žltá ivory 0,1

         
P7: žltý/štiep. na rec. bielu 1,0  x  rec. biela 0,1         

       
P8: rec. biely 1,0  x  0,1 žltá/štiep. na rec. bielu         


*Upozornenie:
Z genotypu recesívne bieleho samčeka (2.riadok) AWAW Ziv+ Ziv+ vyplýva, že má len jeden typ gamet (3. riadok) AWZiv+. Pričom žltá samička/štiepiteľná na recesívnu bielu farbu s genotypom AGAWZiv+W má hneď štyri druhy gamet, s polovičným počtom alel, označených hviezdičkou a číslom *1) AG Ziv+,  *2) AWW, *3) AWZiv+ a  *4) AGW. Tieto gamety sa môžu voľne navzájom kombinovať s jediným typom spermie samčeka  *0 AW Ziv+ a tak vzniká celá generácia F1.
V predchádzajúcich príkladoch pre jednoduchosť genotypov k takémuto javu nedošlo pre malý počet gamet u oboch pohlaví. Ale tu v P8 máme celkom 5 typov gamet (1 samčia + 4 samičie).

P9: rec. biely 1,0  x  0,1 žltá ivory/štiep. na rec. bielu

       
Recesívne biely samček má jednoduchý genotyp AW AW Ziv+ Ziv+ a len jeden typ gamet, ktoré sú označené s hviezdičkou *0) = AW Ziv+. Pritom samička má štyri druhy gamet, ktoré sú tiež označené číslami s hviezdičou *1) – 4), ako v príklade kríženia P8.

**Poznámka.
V poslednom riadku tabuľky P9 fenotyp: 1,0 biely ** s genotypom AW AW Ziv+Ziv je kanárik biely štiepiteľný na slonovinu (ivory). C.O.M. však takúto farebnú aberáciu biela slonovina (biele ivory) neuznáva.

P10: 1,0 žltý/štiep. na rec. bielu + ivory  x  žltá 0,1


Pohlavie F1:
1 – 4 samce, 5 – 8 samičky

Fenotyp F1:   
Samce: 1) 1,0 žltý, 2) 1,0 žltý/štiep. na ivory, 3) 1,0 žltý/štiep. na rec. bielu farbu, 4) 1,0 žltý/štiep. na rec. bielu + ivory,
Samičky: 5) 0,1 žltá, 6) 0,1 žltá ivory, 7) 0,1 žltá/štiep. na rec. bielu, 8) 0,1 žltá ivory/štiep. na rec. bielu farbu.

Aj v tomto krížení (P10) máme k dispozícii viac ako 4 typy gamet, dokonca je ich šesť (4 samčie + 2 samičie). Takto sa zvýši celkový počet kombinácií a aj počet druhov fenotypov v F1 na 8 (4x2). Každý jedinec z ôsmych genotypov je odlišný. V podstate je fenotypove 6 jedincov žltých (4 samce a 2 samičky) a 2 samičky (6 a 8) sú žlté slonovinové (ivory). Jedna z nich (8) je štiepiteľná na rec. bielu. Predpokladám, že fenotypove sa nedajú rozlíšiť jedince žlté, od žltých / štiep. na recesívnu bielu farbu, alebo žltých/štiep. na rec. bielu farbu + ivory (slonovinu).

Porovnaj v inej forme algorytmus fenotypov F1 oboch pohlaví v najzložitejšom príklade kríženia (P10) v tomto článku (veľký počet alel).
5.  0,1 žltá
6.  0,1 žltá ivory
7.  0,1 žltá/štiep. na rec. bielu
8.  0,1 žltá ivory/štiep. na rec. bielu
 
  1. 1,0 žltý
  2. 1,0 žltý/štiep. na ivory
  3. 1,0 žltý/štiep. na rec. bielu
  4. 1,0 žltý/štiep. na rec. bielu + ivory
 


Autor: RNDr. Ondrej Molčan
Grafická úprava: Ing. Vladimír Boroš

Návrat na obsah