Základné genetické pojmy II - Biológia a genetika kanárikov

Základné genetické pojmy II - Biológia a genetika kanárikov

chovateľ farebných kanárikov

Prejsť na obsah
Z obsahu:
- genetické pojmy:
- Mendelove zákony:
- genetické paradoxy:
- dedičnosť:
- kríženie:
- mutácie:
(1947 - 2021)

Základné genetické pojmy II

Genetika > Pojmy


Chromozómy
       

Obr. 1  a) jednoduchý chromozóm,  b) metafázický chromozóm
1 – krátke rameno, 2 – centroméra, 3 – dlhé rameno chromozómu

 
Jednoduchý chromozóm (vľavo) a metafázový chromozóm (vpravo), v ktorom sú obidve ramená pozdĺžne rozštiepené na chromatídy, alebo teloméry. V strede je centroméra. Metafáza je jednou z fáz mitotického delenia buniek: (profáza, metafáza, anafáza a telofáza), ktorú strieda kľudový stav, keď sa bunka nedelí – interfáza. Chromozómy sú súčasťou chromatínu (farbiteľná časť bunkového jadra), nachádzajú v jadre buniek, ale viditeľnými sa stávajú len (po farbení), aj to len počas mitotického delenia. Vyskytujú sa vo dvojiciach. Môžu byť zhodné veľkosťou a tvarom, vtedy ich voláme homologické chromozómy. Pohlavné chromozómy sú nerovnaké tvarom, podobne aj veľkosťou. Označujeme ich ako heterochromozómy.
 


Obr. 2  Homologické a nehomologické chromozómy


Homologické chromozómy (a) - autozómy: napr. pár chromozómov č. 1, 2, 3, 4, 5, ... 11, 12, ... alebo iný pár, mimo pohlavných chromozómov. U kanárikov sú to páry č. 1 – 39, u človeka páry č. 1 – 22. Morfologicky a funkčne rovnaké chromozómy, s rovnakými ramenami, umiestnením centroméry, lókusmi a alelami.

Nehomologické chromozómy (b) sú označované aj ako heterochromozómy: napr. jeden chromozóm z páru 16 a druhý chromozóm z páru 20, alebo sú to pohlavné chromozómy toho istého druhu jedinca X (Z) a Y (W). U človeka pár č. 23 a u kanárika pár č. 40.


Obr. 3  Farebná schéma iného chromozómuObr. 4  Typy chromozómov podľa umiestnenia centroméry

  1. rovnoramenný chromozóm, alebo metacentrický,
  2. nerovnoramenný chromozóm, submetacentrický,
  3. chromozóm s krátkym ramenom, akrocentrický
  4. koncový chromozóm, zvaný telocentrický

Ešte existuje chromozóm s dvomi centromérami (dicentrický) a chromozóm bez centroméry (acentrický).

 
Počet chromozómov jedinca

V každom bunkovom jadre sa nachádzajú chromozómy. Ich počet a tvar je pre každý organizmus špecifický a konštantný. Tak napr. šimpanz má 24 párov chromozómov, papagáj ara má 9 párov, drosophila – muška octového kvasenia 4 páry, fazuľa 11 párov, pšenica 21 párov, jačmeň 7 párov, králik 22 a pes 39 párov chromozómov. Jačmeň aj ďatelina majú rovnako 7 párov chromozómov, ale líšia sa svojim tvarom. Telové bunky sú diploidné (2n). Človek má 23 párov chromozómov, z toho je 22 párov somatických a 1 pár pohlavných. Pohlavné bunky sú haploidné (n) a majú polovičný počet chromozómov (jednu sadu) – 23 kusov. Kanáriky majú celkom 40 párov chromozómov, z toho 39 párov somatických, t. j. telových a 1 pár pohlavných.

Na porovnanie počtu chromozómov:

holub 2n = 80 ks, mačka 2n = 38 ks, ovca 2n = 54 ks, včela = 16 a 32 ks


Typy chromozómov
 
A) typ cicavčí – drosophila: majú ho cicavce, väčšina radov hmyzu, niektoré ryby, plazy a obojživelníky + rastliny
Samčie pohlavie človeka (muž) má gonozómy (XY) a samičie (žena) (XX)
B) typ vtáčí - abraxas: majú ho vtáci, motýle a niektoré studenokrvné živočíchy (ryby, plazy, obojživelníky)
Samčie pohlavie kanárikov má gonozómy (ZZ) a samičie (ZW)
C) typ protenor - majú ho ploštice a rovnokrídly hmyz. Samčie pohlavie sa u nich označuje (XO) a samičie (XX)
D) typ včela – sa určuje podľa počtu sád chromozómov. Má ho spoločenský hmyz
E) typ vtákopysk
 

Schémy chromozómov sú prevzaté z internetu.
Schému „Typy chromozómov podľa umiestnenia centroméry" - zhotovil autor.
 

Autor: RNDr. Ondrej MolčanNávrat na obsah