Genetická symbolika podľa W. Wienera - Biológia a genetika kanárikov

Genetická symbolika podľa W. Wienera - Biológia a genetika kanárikov

chovateľ farebných kanárikov

Prejsť na obsah
Z obsahu:
- genetické pojmy:
- Mendelove zákony:
- genetické paradoxy:
- dedičnosť:
- kríženie:
- mutácie:
(1947 - 2021)

Genetická symbolika podľa W. Wienera

Genetika > Symbolika


Genetická symbolika klasického melanínu
podľa Waltera Wienera
 

Rád čítam, aj počúvam, že „istá“ generácia chovateľov kanárikov (osobne aj ja) vyrástla na publikácii Waltera Wienera. Písanie alel Č, č, H, h, je práve prevzané z uvedenej knižky (Walter Wiener: Cizokrajní ptáci v klecích, Praha SZN, 1981, str.62). V českej aj v slovenskej literatúre sa používa pre jednoduchosť a zrozumiteľnosť uvedená symbolika. Napr. melanín čierny Č, hnedý – H, a celý rad ďalších symbolov (M/m, Z/z, Ž/ž, R/r K/k), označujúcich ďalšie vlastnosti. Napríklad MM = melanínový vták, mm = lipochrómový vták, Mm = strakatý jedinec. V zahraničí, v iných jazykoch (nemčina, španielčina, portugalčina), majú svoju vlastnú symboliku. Táto možnosť tu existuje, lebo litera je vždy len označenie – symbol - určitých génov, poradia nukleotidov v DNA, presnejšie poradia dusíkatých báz v DNA. Teda nezáleží na písmenách a symboloch, ktoré sa používajú na označovanie génov, ale na chemickej štruktúre daného génu, ktorú daný symbol kóduje.

1) klasický melanín – čierny (rad a)

Genotypy: Čiernemu samcovi stačí mať aspoň po jednej dominantnej alele Č a H, aby bol čierny, teda mal čierny pigment. Napríklad: ČČHH, : čierny samček dominantný homozygot v oboch znakoch, nie je štiepiteľný. ČČHh, : čierny samček homozygot v prvom znaku, heterozygot v druhom znaku. Štiepiteľný na achát, lebo má v genotype (Č+h). ČčHH, : čierny samček heterozygot v prvom znaku, homozygot v druhom znaku. Štiepiteľný na hnedý, lebo má v genotype (č+H). ČčHh, : čierny samček heterozygot v oboch znakoch. Štiepiteľný na achát, lebo má v genotype (Č+h), štiepiteľný na hnedý, lebo má v genotype (č+H) a je štiepiteľný aj na izabelu, lebo má v genotype (č+h). Č-H-, (alebo ČH- -,): čierna samička hemizygotná, má len jeden genotyp a nie je štiepiteľná na znaky viazané na pohlavie (gonozómy).

 

   
Obr. 1  Kanárik červenočierny mozaikový samček CII

2/ klasický melanín – achát (rad b)

Genotypy

Achátový samček má mať v genotype aspoň jednu dominantnú alelu Č, ale obidve recesívne alely h.
ČČhh, : achátový samček homozygot v oboch znakoch (v prvom dominantný, v druhom recesívny). Nie je štiepiteľný.
Ččhh, : achátový samček heterozygot v prvom znaku, homozygot v druhom znaku. Je štiepiteľný na klasický pigment izabela, lebo má v genotype (č+h).
Č-h-, alebo (Čh--,): achátová samička hemizygotná, má len jeden genotyp a nie je štiepiteľná na znaky ktoré sa nachádzajú na pohlavných chromozómoch.
 
 
 

 
Obr. 2  Kanárik intenzívne žltoachátový

3) klasický melanín – hnedý (rad c)
 
Genotypy
 
Hnedý samček musí mať aspoň jednu dominantnú alelu H, ale pritom obidve recesívne alely č.
ččHH, : hnedý samček homozygot v oboch znakoch. Nie je štiepiteľný.
ččHh, : hnedý samček homozygot v prvom znaku a heterozygot v druhom znaku. Štiepiteľný na izabelu, lebo má v genotype (č+h).
č-H-, alebo (čH--,): hnedá samička má len jeden genotyp, je hemizygotná a nie je štiepiteľná na znaky ležiace v pohlavných chromozómoch.

 
Obr. 3  Kanárik červenohnedý mozaikový samček CII

4) klasický melanín – izabela (rad d)
Genotyp:

ččhh, : izabelový samček - resesívny homozygot v obidvoch znakoch, má len jeden genotyp, nie je štiepiteľný.
č-h-, alebo (čh--,): izabelová samička je hemizygotná, má len jeden genotyp, nie je štiepiteľná na znaky viazané na gonozómoch.

 
Obr. 4  Kanárik červená izabela mozaiková samička CI
 

Záver

Ako vidno, čierne samčeky môžu byť štiepiteľné na acháty, hnedé aj izabely. Achátové a hnedé samčeky na izabely. Samičky nie sú štiepiteľné, na znaky ktoré majú svoj lókus na gonozómoch. Dôležitou skutočnosťou je, že farby tzv. klasického melanínu disponujú dedičnosťou viazanou na pohlavie. Ich dominancia je v poradí od čiernej po izabelu (Č, A, H, I). Čierna dominuje nad achátom, hnedou aj izabelou. Nad izabelou dominujú všetky uvedené (Č, A, H). Výjimkou je dedičnosť klasického melanínu achát a hnedého melanínu, ktoré sú vzájomne rovnocenné. To znamená, že pri párení achátového samca s hnedou samičkou, ale aj pri výmene pohlaví, hnedého kanára s achátovou samičkou, získame čiernych samčekov štiepiteľných na achát a hnedú farbu. Samičky pritom budú vo farbe otca (hnedé alebo achátové). (Viď schémy kríženia P5 a P8).
 
Znázorňujem to obdĺžníkmi do ktorých sú vpísané alely Č, č, H, h. Samce majú dva gonozómy (Z) a samičky jeden gonozóm (Z) a jeden gonozóm (W). Popis schémy P5 a P8: rodičovský pár, G: gamety – pohlavné bunky, F1: prvá dcérska generácia potomkov, ktorá vzniká spojením gamet (ac, ad, bc, bd).Obr. 5  Kríženie homozygotne achátový 1,0 x hnedá 0,1 

 
Obr. 6  Kríženie homozygotne hnedý 1,0 x achátová 0,1Wiener, W.: Cizokrajní ptáci v klecích, Praha SZN, 1981
Schémy P5 a P8 zhotovil autor.
Fotografie kanárikov sú prevzaté z internetu.

Autor: RNDr. Ondrej Molčan
Grafická úprava: Ing. Vladimír BorošNávrat na obsah