Na úvod (O mne) - Biológia a genetika kanárikov

Na úvod (O mne) - Biológia a genetika kanárikov

chovateľ farebných kanárikov

Prejsť na obsah
Z obsahu:
- genetické pojmy:
- Mendelove zákony:
- genetické paradoxy:
- dedičnosť:
- kríženie:
- mutácie:
(1947 - 2021)

Na úvod (O mne)


Milí čitatelia!

Mojou snahou bolo pri tvorbe týchto www stránok vytvoriť sústavu odborných článkov o chove kanárikov. Aj keď sú tieto stránky určené pre širokú verejnosť, veľmi cenné informácie v nich nájdu hlavne chovatelia farebných kanárikov. V neposlednom rade môžu tieto články obohatiť každého čitateľa o nové poznatky a vedomosti, ktoré môžu prakticky využiť pri svojom budúcom experimentovaní v chove aj ostatných vtákov.

Mnoho podnetov nájdu na týchto stránkach aj tí chovatelia, ktorí si chcú rozšíriť a doplniť svoje stredoškolské vedomosti. Ako bývalý učiteľ predmetov biológia a chémia na strednej zdravotníckej škole a súbežne posledných 9 rokov pred odchodom do penzie aj ako učiteľ biológie človeka a genetiky na gymnáziu - snažil som sa vytvoriť ucelenú prácu, ktorá sa ponesie v znamení:

Bunka – gén – znak – dedičnosť.

Chovateľstvo je jedna z najkrajších záľub človeka, pretože ponúka veľmi širokú škálu možností. Porovnať ju možno snáď iba so športom. Vďaka chovateľským záľubám môžete si do svojich životných podmienok nájsť vhodného živého spoločníka, či už ide o drobné akváriove rybičky, kanáriky, holuby, králiky - až po dostihové kone.
 
Chovateľstvo je viac, než len zábava. Tým, že si zabezpečíte napríklad kanárika, neofému či amadinu, beriete na seba zodpovednosť o živého jedinca, ktorý má svoje biologické potreby, ktoré mu musíte denne a dlhodobo spĺňať. Aby bol chovateľ úspešný, musí mať okrem kvalitného chovného materiálu aj chovné zariadenie, kvalitné krmivo a k tomu aj množstvo teoretických vedomostí, praktických zručností a tiež „siedmy“ zmysel, t. j. cit pre odchov mláďat. Ináč budú jeho chovateľské výsledky náhodné a často problematické.

Nie je to ináč ani pri chove kanárikov. Podotýkam, že knižná literatúra o chove kanárikov je u nás i vo svete veľmi obľúbená a vyhľadávaná. Zároveň musíme konštatovať, že je jej u nás stále nedostatok. Výnimkou snáď je stále viac dostupnejší internet na Slovensku a niektoré odborné chovateľské časopisy a periodiká. Ale len pramálo sa píše o kanárikoch.

Z histórie vieme, že kanáriky sa v Európe chovajú už niekoľko storočí. Literárne pramene uvádzajú rok 1473, iné zdroje rok 1479, kedy Kanárske ostrovy pripadli Španielsku. Toto Kanárske súostrovie, ktoré bolo už dávno predtým objavené Portugalcami, dostalo pomenovanie nie podľa kanárika, ale podľa latinského názvu psa „Canis“. Zo Španielska sa potom kanáriky rozšírili do Francúzska, Švajčiarska, Holandska, Nemecka, Rakúska, taktiež aj k nám a potom aj do Anglicka.
 
Chcem zdôrazniť, že k vyšľachteniu vyše 300 štandardizovaných farebných rázov bolo potrebných celých 500 rokov. Od zeleného, vlastne žlto-čierno, nahnedlého - pôvodného zafarbenia kanárika, cez zosvetlené, škvrnité, žlté, hnedé, červené, cez achátové, opálové, saténové či pastelové kanáriky, viedla cesta cez selekciu (výber), mutácie a rekombinácie, kríženia a opätovnú selekciu.
Všetky moje príspevky sú usporiadané metodicky a didakticky tak, aby boli dodržané všetky pedagogické zásady vedeckosti, systematickosti, náročnosti, trvácnosti, postupnosti, obraznosti, ale aj spojenia teórie s praxou.


Rád by som uviedol aj niekoľko slov o sebe. Som absolvent Prírodovedeckej fakulty P. J. Šafárika v Košiciach, aprobácia biológia a chémia (1970). Celý svoj život som sa venoval najmä rodine a škole, potom chovateľstvu (poštovým holubom a kanárikom). Od prvého dňa nástupu do zamestnania až do odchodu do dôchodku som pôsobil ako stredoškolský učiteľ na Strednej zdravotníckej škole v Humennom. Chcem tu, na týchto webových stránkach využiť vyše 40 ročné skúsenosti z vyučovania svojich aprobačných predmetov, na priblíženie poznatkov, ktoré považujem za potrebné odovzdať chovateľom kanárikov, ako aj ostatným chovateľom vtákov.
 
 
Som nesmierne rád, že po niekoľkých rokoch mravčej práce v oblasti štúdia genetiky farebných kanárikov sa mi podarilo nájsť možnosť – kde by som mohol zverejniť tieto články o chove farebných kanárikov. Preto aj touto cestou ďakujem p. Jozefovi Krištanovi, predsedovi ZO SZCH ‘EXOTA‘ vo Vranove nad Topľou, ktorý mi dal súhlas pridružiť sa k ich www stránkam a hlavne webmasterovi - Ing. Vladimírovi Borošovi, ktorý mi umožnil zverejniť tieto moje odborné články presne podľa mojich predstáv. Za túto možnosť som im nesmierne vďačný.

Humenné, január 2018
RNDr. Ondrej Molčan, autorNávrat na obsah