Dedičnosť znaku lipochróm pastel - slonovina - Biológia a genetika kanárikov

Dedičnosť znaku lipochróm pastel - slonovina - Biológia a genetika kanárikov

chovateľ farebných kanárikov

Prejsť na obsah
Z obsahu:
- genetické pojmy:
- Mendelove zákony:
- genetické paradoxy:
- dedičnosť:
- kríženie:
- mutácie:
(1947 - 2021)

Dedičnosť znaku lipochróm pastel - slonovina

Genetika > Dedičnosť
Tento článok autora bol zverejnený v časopise Nová Exota č. 4/2018. Genetická symbolika (iv+/iv) bola inovovaná v apríli 2020.


Ide o recesívnu dedičnosť viazanú na pohlavné chromozómy, kde gény pre tento daný znak sa nachádzajú na gonozómoch. Hovoríme o gonozomálnej dedičnosti. Pastelová mutácia sa môže týkať lipochrómových, podobne aj melanínových pigmentov. Lipochrómovú mutáciu označujeme jednoducho „slonovina“ a môže ovplyvňovať dve základné lipochrómové farby. Žltú a červenú, (teoreticky aj bielu podľa W. Wienera: Cizokrajní ptáci v klecích 1981, str. 58). Medzinárodná organizácia C.O.M. pred niekoľkými rokmi neuznala (vyradila z nomenklatúry) bielu slonovinu, podobne aj oranžovú farbu. Takto existujú len intenzívna a neintenzívna žltá a červená slonovina. Červenú slonovinu voláme aj ako farba ružová. Z viacjazyčného pomenovania slonoviny: ivoire, ivoor, ivory, sa prevzala genetická symbolika, (iv+) pre dominantnú alelu a (iv) pre recesívnu alelu.

Pri slonovinových kanárikoch dochádza k mutácii dominantného nepastelového génu (iv+) na recesívny pastelový, t. j. slonovinový gén (iv).

Genotyp jedincov:
Normálne žltý, alebo červený 1.0 má genotyp: iv+ iv+, presnejšie (Ziv+Ziv+) je to dominantný homozygot.
Normálne žltý, alebo červený 1.0 štiepiteľný na slonovinu má genotyp: iv+iv, presnejšie (Ziv+Ziv), z genetického hľadiska je to heterozygot.
Slonovinový 1.0 má genotyp: iviv, presnejšie (ZivZiv), z genetického hľadiska je to recesívny homozygot.
Normálne žltá, alebo červená 0.1 má gény: iv+ -, (Ziv+ W), je to hemizygot (dominantný hemizygot).
Slonovinová 0.1 má gén: iv -, presnejšie genotyp (ZivW) tiež hemizygot (recesívny hemizygot).

Nesledujem gény pre žltú ani červenú farbu, tie nie sú na gonozómoch, ale na autozómoch. Vyhodnocujem len gén, presnejšie alely, pre slonovinu (iv+, repkt. iv), ktoré sú lokalizované na pohlavnom chromozóme (Z).

 
Kríženie slonovinových kanárikov a kanárikov štiepiteľných na slonovinovú mutáciu

Legenda: iv+ = žltá farba (bez mutácie), iv = slonovinová (ivory) mutácia, Z a W = gonozómy
P1
žltý 1.0 (dom. homozygot)
x
0.1 žltá slonovina
genotyp:
Ziv+Ziv+,

ZivW,
gamety:
Ziv+,
Ziv+,

Ziv,
W,

(1)
(2)

(3)
(4)
F1
100% 1.0 žlté/štiep.ivory
Ziv+Ziv,

(1-3),
a (2-3)

100% 0,1 žlté
Ziv+W,
(1-4),
a (2-4)
Fenotyp: 100% potomstva je žlté. Všetky samčeky, sú žlté štiepiteľné na slonovinu, s genotypom Ziv+ Ziv. Všetky samičky, sú žlté s genotypom Ziv+ W.
P2
žltá slonovina 1.0 (rec. homozygot)
x
0.1 žltá
genotyp:
ZivZiv,

Ziv+W,
gamety:
Ziv,
Ziv,

Ziv+,
W,

(1)
(2)

(3)
(4)
F1
1.0 žlté/štiep.ivory
ZivZiv+,

(1-3),
a (2-3)

0.1 slonovina (ivory)
ZivW,
(1-4),
a (2-4)
Fenotyp: Všetky samčeky (100 %), sú žlté štiepiteľné na slonovinu s genotypom Ziv+Ziv. Všetky samičky (100 %), sú slonovinové a majú genotyp ZivW. Podľa tohto samčekov žltých štiep. na slonovinu dostaneme po slonovinových samičkách (P1), ale aj po slonovinových samcoch (P2), ako aj pri (P3) a (P4) v nasledovných kríženiach.
P3
žltý/ štiep.ivory 1.0 ( heterozygot )
x
0.1 žltá slonovina
genotyp:
Ziv+Ziv,

ZivW,
gamety:
Ziv+,
Ziv,

Ziv,
W,

(1)
(2)

(3)
(4)
F1
1.0 žltý/štiep.ivory,
Ziv+Ziv, (1-3)

0.1 žltá Ziv+W,
(1-4)

1.0 slonovina (ivory),
ZivZiv, (2-3)
0.1 slonovina
ZivW, (2-4)
Fenotyp: Potomstvo: 50 % samcov je slonovinových a 50 % samcov je žltých/štiep.ivory. 50 %samičiek je slonovinových a 50 % samičiek je žltých. Všetky štyri genotypy sú v pomere 1 : 1 : 1 : 1.
P4
žltý/štiep.ivory 1.0 (heterozygot)
x
.0.1 žltá
genotyp:
Ziv+Ziv,

Ziv+W,
gamety:
Ziv+,
Ziv,

Ziv+,
W,

(1)
(2)

(3)
(4)
F1
1.0 žltý (homozygot)
Ziv+Ziv+, (1-3)

0.1 žltá
Ziv+W, (1-4)

1.0 žltý/štiep.ivory
ZivZiv+, (2-3)
0.1 slonovina
ZivW, (2-4)

Fenotyp: Všetky samce sú žlté, polovica z nich (50 %) je štiepiteľná na slonovinu. Dokážeme rozlíšiť žltého (homozygotného) kanárika Ziv+Ziv+, od štiepiteľného na slonovinu Ziv+Ziv (heterozygota)? Samičky: 50 % samičiek je žltých (1-4) a 50%  (2-4) samičiek je slonovinových (ivory).

Určite sa opakujem, ale veľa chovateľov, si myslí, že samička je štiepiteľná. Napríklad: žltá lipochrómová 0,1 je štiepiteľná na žltú slonovinu. Geneticky to nie je možné – neexistuje. Lebo žltá farba lokalizovaná na autozóme. Takže autozomálna dedičnosť je jeden genetický pojem. Slonovina s recesívnym génom (iv) na pohlavnom chromozóme a gonozomálna dedičnosť je druhý genetický pojem. Ide teda o dva znaky nachádzajúce sa na dvoch rôznych typoch chromozómov, ide o dve odlišné formy dedičnosti. Samička ako hemizygot môže prenášať, len ten znak, ktorý má vo svojom fenotype. Pričom chromozóm (Z) odovzdáva vždy svojim synom (pozri v P1, P3) a chromozóm (W) svojim dcéram. Je to tak, ako u ľudí. Muž dostáva chromozóm (X) vždy od svojej matky a (Y) chromozóm od otca.

Ale pozor, aj samička môže byť štiepiteľná, ale iba v takom znaku, ktorý je viazaný na autozómoch, ktoré tvorí dvojica homologických chromozómov, teda v znaku kde je heterozygotná. Nie na gonozómoch. Abstraktný príklad : na „istom“ chromozómovom páre je dvojica alel (A),(a). V tomto prípade je možný prenos recesívneho znaku (a), keď párime napríklad dvoch heterozygotov. Potomstvo sa bude fenotypove štiepiť pomere 3 : 1. Je to 2. Mendelov zákon.
Obr. 1 Slonovinovo žltý neintenzívny kanárik
Obr. 2  Slonovinovo červený neintenzívny kanárikObrázky sú prevzaté z internetu (pozri: http://users.telenet.be/verduyckteddy/verervingen.htm).
Úprava autor.

Autor: RNDr. Ondrej Molčan
Grafická úprava: Ing. Vladimír Boroš

Návrat na obsah