Kríženie štiepiteľnych znakov bez crossing-overu - Biológia a genetika kanárikov

Kríženie štiepiteľnych znakov bez crossing-overu - Biológia a genetika kanárikov

chovateľ farebných kanárikov

Prejsť na obsah
Z obsahu:
- genetické pojmy:
- Mendelove zákony:
- genetické paradoxy:
- dedičnosť:
- kríženie:
- mutácie:
(1947 - 2021)

Kríženie štiepiteľnych znakov bez crossing-overu

Genetika > Kríženie


Kríženie štiepiteľných jedincov s klasickým melanínom
radu: a, b, c, d, bez crossing-overu
(Transmission classique)


Od priateľa z Košíc som dostal dobrý typ preštudovať si celkom zaujímavý link: .
Uvedená tabuľka má 4 časti v dvoch farebných vyhotoveniach. Kríženie, kde nedochádza ku crossing-overu, k vzniku nových znakov, je označená Transmission classique. Táto problematika je spracovaná v tomto čláku pomocou schém 1 – 4. Druhá časť, kríženie po crossing-overe, je označená Transmission par crossing-over a je prezentovaná v ďalšom samostatnom príspevku.1. Čierny samček /štiep. na izabelu ČčHh s achátovou samičkou s genotypom: Čh - -, (schéma 1)


2. Čierny samček /štiep. na hnedý a achát čČHh s achátovou samičkou s genotypom: Čh - -, (schéma 2)


3. Čierny samček /štiep. na izabelu ČčHh s izabelovou samičkou s genotypom: čh - -, (schéma 3)


4. Čierny samček /štiep. na hnedý a achát čČHh s izabelovou samičkou s genotypom: čh - -, (schéma 4)


Pri krížení štiepiteľných jedincov bez crossing-overu nevznikajú u potomkov znaky, t. j. farby, ktoré sa neprezentujú v genotype, ani vo fenotype rodičov.

Príklad 1.
Čierny samček štiep. /izabelu a achátová samica. Z tohto zápisu vyplýva, že čierny, izabela, achát, sú tri znaky, ktoré sa objavia v F1, avšak hnedá nie!

Príklad 2.
Čierny samček /štiepiteľný na hnedý + achát s achátovou samičkou. Tu v potomstve F1 bude chýbať izabela.

Príklad 3.
Čierny samček /štiep. izabelu a izabelová samica. Tu sú dva znaky (dve farby) a tieto sa objavia aj u potomkov, ale ani achát, ani hnedý nie!

Príklad 4.
Čierny samček /štiep.na hnedú + achát s izabelovou samičkou. Tu sú podchytené všetky 4 gény, ktoré sa „nájdu“ v genotype, resp. ktoré sa prejavia vo fenotype. Fenotyp potomkov je potom nasledovný: Hnedé a achátové samce /štiep na izabelu, samičky achátové a hnedé. Paradoxné je, že vo fenotype sa neobjaví čierna farba, ktorá dominuje nad ostatnými farbami klasického melanínu a tiež sa neprejaví ani izabela, ktorá zostáva recesívne „ukrytá“ v genotypoch achátových aj hnedých samcov /štiepiteľných na izabelu. Keďže izabela je na najnižšom stupni dominancie pigmentu klasického melanínu, niet sa čo čudovať.Pôvodná tabuľka je dostupná na: http://nsm02.casimages.com/img/2010/02/17/10021705095567285460430.jpg            
Schémy (1 – 4) zhotovil autor.

Autor: RNDr. Ondrej Molčan
Grafická úprava: Ing. Vladimír Boroš

Návrat na obsah