Kríženie nemozaikových kanárikov s mozaikovými - Biológia a genetika kanárikov

Kríženie nemozaikových kanárikov s mozaikovými - Biológia a genetika kanárikov

chovateľ farebných kanárikov

Prejsť na obsah
Z obsahu:
- genetické pojmy:
- Mendelove zákony:
- genetické paradoxy:
- dedičnosť:
- kríženie:
- mutácie:
(1947 - 2021)

Kríženie nemozaikových kanárikov s mozaikovými

Genetika > Kríženie

Pre výstavy, aby pôsobili čo najviac estetickým dojmom, sú pre farebné a postavové kanáriky vytvorené výstavné skupiny a triedy, podľa ktorých sú kanáriky na výstavách zoradené. Podľa C.O.M. máme dve výstavné skupiny:

I. kanáriky lipochrómové
II. kanáriky melanínové


Mozaikové kanáriky (farebná trieda 4) sú v poslednom čase najčastejšie sa vyskytujúce vtáky na menších regionálnych výstavách. To svedčí o ich popularite chovu. Je to môj osobný názor, ale katalógy z výstav to jasne dokumentujú. Sú pekné, atraktívne svojou „ružou“ na hlavičke. Z týchto mozaikových kanárikov sú častejšie vystavované melanínové kanáriky (klasický aj neklasický melanín). Pokiaľ sa neobjavili mozaikové vtáky (CI a CII), boli vlastne všetky kanáriky či už lipochrómové alebo melanínové, nemozaikové. Dovtedy sa tento výraz „nemozaikové“ kanáriky ani nepoznal a ani nepoužíval. A vôbec je tento pojem správny?

Pokiaľ párime lipochrómové mozaikové kanáriky medzi sebou alebo melanínové mozaikové medzi sebou, potomstvo F1 generácii bude vždy mozaikové. Je samozrejmé, že pokiaľ máme snahu páriť nemozaikové kanáriky navzájom, tak celé potomstvo v F1 generácii bude nemozaikové. Výnimkou je párenie nemozaikového 1,0 štiepiteľného na mozaiku (u+ u) s nemozaikovou 0,1 (u+ W), žltej alebo červenej základnej lipochrómovej farby. V takomto prípade v F1 generácii potomkov po dvoch nemozaikových rodičovských jedincoch dostávame 25% mozaikových samičiek (pozri P4).


Lipochrómové kanáriky samčieho pohlavia (ako vzorku do schém som si vybral červené) môžu byť dvojaké. Homozygotné alebo heterozygotné. Samičky sú len v jednom type (hemizygotné), a preto nie sú štiepiteľné na mozaikovosť (u).


Homozygotné samce (u+ u+), genotyp A A ZU+ZU+

Sú označované aj ako dvojfaktorové (DF), čistokrvné, alebo že nie sú štiepiteľné (na mozaiku). Červený nemozaikový homozygotný 1,0 má genotyp ARAR ZU+ZU+, žltý nemozaikový samček má genotyp AGAG ZU+ZU+. Tieto obidva jedince sa ešte môžu vyskytovať aj v mutácii slonovina (ivory). Dominantne biele a recesívne biele kanáriky sú rozpracované v iných článkoch. V tomto článku tieto teraz nebudem rozoberať.
 

Heterozygotné samce (u+ u), genotyp A A ZU+ZU

Sú označované aj ako jednofaktorové (SF) alebo štiepiteľné na mozaiku. Takýto heterozygotný samček sa morfologicky nedá (?) rozlíšiť od homozygota. Červený 1,0 homozygot v červenej farbe, ale je heterozygotný v mozaikovosti, má genotyp ARAR Zu+ZU, žltý 1,0 ktorý je homozygotný v žltej farbe, ale je heterozygotný v mozaikovosti - má genotyp AGAG ZU+ZU.
 

Hemizygotné samičky (u W), genotyp A A ZU W

Lipochrómové kanáriky samičieho pohlavia, čo sa týka mozaikovosti, sú hemizygotné. Ich všeobecný genotypový zápis je A A ZU W. Červené mozaikové samičky CI majú genotyp AR AR ZU W a žlté CI samičky AG AG ZU W. Index (R) označuje červenú farbu (Rot) a žltú farbu – Gelb - označuje index (G) (pozri článok: Dedičnosť farieb lipochrómových kanárikov ).

V tomto článku som spracoval všetky tri možnosti kríženia mozaikových kanárikov (v schémach P1, P2 a P3). Červený samček je prvýkrát nemozaikový homozygot (u+ u+), druhýkrát nemozaikový heterozygot (u+ u) a tretíkrát je mozaikový homozygot (u u). Samičky sú v prvých dvoch príkladoch červené mozaikové a v poslednom príklade je červená nemozaiková. V P4 je celý chovný pár červený nemozaikový, ale samček je štiepiteľný, teda heterozygot. Všimnite si, aké dôležite je vedieť, či váš chovný jedinec je homozygot alebo heterozygot. Porovnanie  F1 generácie potomkov je nasledujúce:
 
P1: 1,0 červený nemozaikový – homozygot (u+ u+) x červená mozaiková CI 0,1
P2: 1,0 červený nemozaikový – heterozygot (u+ u) x červená mozaiková CI 0,1
P3: 1,0 červený mozaikový CII  x červená nemozaiková 0,1
P4: 1,0 červený nemozaikový - heterozygot (u+ u) x červená nemozaiková 0,1 (u+ W)


Porovnajme si teraz výsledky, t. j. F1 generáciu potomkov týchto troch krížení. Zhodujú sa aj s vašimi chovateľským výsledkami? V schémach P1, P2, a P3 som použil kreslené siluety kanárikov, vyfarbené sú ako tzv. „nemozaikové kanáriky“. Mozaikové kanáriky sú nakreslené podľa štandardu C.O.M. v type CII (samce) a CI (samičky).
 

P1:

X

genotyp: ARAR ZU+ZU+
1,0 červený homozygot
genotyp: ARAR ZUW
0,1 červená mozaiková CI
F1:genotyp: ARAR ZU+ZU
1,0 červený heterozygot
štiepiteľný na mozaiku

genotyp: ARAR ZU+W
0,1 červená nemozaikovágenotyp: ARAR ZU+ZU
1,0 červený heterozygot
štiepiteľný na mozaiku

genotyp: ARAR ZU+W
0,1 červená nemozaiková

V P1 krížení je v F1 generácii všetko potomstvo (t. j. 100 %) červené (nemozaikové). Samce s genotypom ARARZU+ZUštiepiteľné na mozaiku. Samičky majú genotyp ARAR ZUW a nie sú štiepiteľné na mozaiku. Svoj fenotyp zdedili po otcovi.
Porovnať možno výsledky s príkladom P3, kde oproti tomuto kríženiu (P1) došlo k výmene oboch pohlaví.


P2:

X

genotyp: ARAR ZU+ZU
1,0 červený heterozygot
štiepiteľný na mozaiku

genotyp: ARAR ZUW
0,1 červená mozaiková CI
F1:genotyp: ARAR ZU+ZU
1,0 červený heterozygot
štiepiteľný na mozaiku
genotyp: ARAR ZU+W
0,1 červená nemozaikovágenotyp: ARAR ZUZU
1,0 červený CII
genotyp: ARAR ZUW
0,1 červená CI

V P2 krížení je v F1 generácii potomkov 50% nemozaikových a 50% je mozaikových kanárikov. Z nemozaikových kanárikov sú všetky samce s genotypom ARAR ZU+ZU štiepiteľné na mozaiku. Nemozaikové červené samičky majú genotyp ARAR ZU+W a tieto nie sú štiepiteľné na mozaiku. Ide o gonozomálnu dedičnosť. Z mozaikových kanárikov je štatisticky polovica samčekov (50 %) a druhá polovica samičiek (50 %).


P3:

X

genotyp: ARAR ZUZU
1,0 červený mozaikový CII

genotyp: ARAR ZU+W
0,1 červená nemozaiková
F1:genotyp: ARAR ZU+ZU
1,0 červený heterozygot
štiepiteľný na mozaiku

genotyp: ARAR ZUW
0,1 červená mozaiková CI
genotyp: ARAR ZU+ZU
1,0 červený heterozygot
štiepiteľný na mozaiku

genotyp: ARAR ZUW
0,1 červená mozaiková CI


V P3 príklade kríženia, kde nastala vzájomná výmena oboch pohlaví oproti P1, sú všetky samce v F1 generácii s genotypom ARAR ZU+ZU červené a štiepiteľné na mozaiku. Súbežne sú všetky samičky s genotypom ARAR ZU W červené mozaikové typ CI. Svoj fenotyp zdedili opäť po otcovi. Iným spôsobom vyjadrenia: 50% kanárikov v F1 je červených štiepiteľných na mozaiku (samce) a 50 % je mozaikových CI (samičky).


P4:

X

genotyp: ARAR ZU+ZU
1,0 červený heterozygot
štiepiteľný na mozaiku

genotyp: ARAR ZU+W
0,1 červená nemozaiková

F1:genotyp: ARAR ZU+W
0,1 červená nemozaiková


genotyp: ARAR ZUW
0,1 červená mozaika CI
genotyp: ARAR ZU+ZU+
1,0 červený homozygot


genotyp: ARAR ZU+ZU
1,0 červený heterozygot
štiepiteľný na mozaiku
P4:
To isté, ale v tabuľkovej verzii:                                       
V P4 príklade je v F1 generácii potomkov 75% červených nemozaikových a zároveň je 25% červených mozaikových samičiek typu CI. Polovica červených nemozaikových samčekov, teda homozygoty s genotypom ARARZU+ZU+, nie je štiepiteľná na mozaiku. Druhá polovica samčekov, heterozygoty s genotypom ARARZU+ZU, je štiepiteľná na mozaiku.
 Perokresby kanárikov sú upravené autorom
 

Autor: RNDr. Ondrej Molčan
Grafická úprava: ing. Vladimír Boroš
Humenné: júl 2020
Návrat na obsah