Dedičnosť kanárikov klasického melanínu izabela - Biológia a genetika kanárikov

Dedičnosť kanárikov klasického melanínu izabela - Biológia a genetika kanárikov

chovateľ farebných kanárikov

Prejsť na obsah
Z obsahu:
- genetické pojmy:
- Mendelove zákony:
- genetické paradoxy:
- dedičnosť:
- kríženie:
- mutácie:
(1947 - 2021)

Dedičnosť kanárikov klasického melanínu izabela

Genetika > Rozmnožovanie
Tento článok bol zverejnený v časopise Nová Exota 2/2018.


                                                      

Obr. 1   Červená a žltá izabela            


Izabela, t. j. gén pre izabelu, sa dedí recesívne s viazaním na pohlavný chromozóm (Z). Hovoríme o tzv. gonozomálnej dedičnosti. Každá samička má jeden pár pohlavných chromozómov (Z+W), pričom na (Z) chromozóme sa nachádzajú gény pre klasický melanín čierny, achát, hnedý ako aj pre izabelu. Chromozóm (W) je prázdny, nenachádzajú sa na ňom párové gény, ktoré by ovplyvnili gén pre izabelový znak. Izabelová samička má genotyp (ZiW), je to jednofaktorový hemizygot. Znamená to, že izabelovej samičke stačí mať len na jednom gonozóme gén pre izabelový znak (Zi), aby sa tento znak prejavil. Samička svojmu potomstvu odovzdáva vždy len gény z gonozómu (Z). T. j. na synov prenáša len gény vlastného fenotypu. Ak je izabelová, tak len gén pre izabelu, ak je achátová, tak len gén pre achát, ak je pastelová, tak len gén pre pastel, keď je slonovinová, tak len gén pre slonovinu a podobne. Nie je štiepiteľná.

Niekedy chovatelia tvrdia, že samičky sú štiepiteľné. Áno sú štiepiteľné, ale len na recesívne znaky viazané na autozómoch, napr. opál, topas, eumo, kobalt, onyx, phaeo alebo recesívnu bielu farbu. Tieto gény sú lokalizované na autozómoch. Ide o autozomálnu dedičnosť. Keďže autozómy sú homologické, tak obidve pohlavia (1,0 aj 0,1) majú na nich umiestnené párové alely a obidve pohlavia sú štiepiteľné. Potom žltá heterozygotná samička môže byť štiepiteľná na recesívne bielu farbu.
 
Samičky nie sú štiepiteľné na recesívne znaky umiestnené na gonozómoch. Napríklad mozaiku, pastel, šedokrídlosť, slonovinu, satén. Lebo práve gény týchto znakov sú uložené na gonozómoch, ide o gonozomálnu dedičnosť. Tu samička nie je štiepiteľná, len heterozygotné samčeky. Žltá, alebo recesívne biela samička nie je štiepiteľná na slonovinu, pastel, mozaiku alebo ostatné znaky viazané na pohlavný chromozóm. V obidvoch prípadoch sme riešili štiepiteľnosť.                
 
Keďže zároveň ide o dedičnosť recesívnu, tak pri autozomálnej dedičnosti sa recesívny znak prejaví u oboch pohlaví (1,0 aj 0,1) len v homozygotnom stave. Pri gonozomálnej dedičnosti sa recesívny znak prejaví u homozygotných samcov a u hemizygotných samičiek. Napríklad: izabelový samček má genotyp (ZiZi), je to dvojfaktorový (DF) homozygot. Izabelová samička má genotyp (ZiW). Je to jednofaktorový hemizygot (SF). V tomto druhom prípade ide o manifestáciu, t.j. prejav génu.

Pri chove a rozmnožovaní kanárikov, ak chceme získať izabelové kanáriky, máme niekoľko možností:

Ak krížime achátového homozygotného samčeka s izabelovou samičkou.

P1
achátový
x
izabelová
genotyp:ZaZa,
ZiW,
gamety:
Za,
Za,

Zi,
W,
F1
ZaZi,ZaZi,ZaW,ZaW,

achát/štiep/izab.
achát/štiep/izab.

achátová
achátová

1,0
1,00,1
0,1
Záver:
- pri krížení homozygotného achátového samčeka dvojfaktorového (DF) s izabelovou samičkou je 100 % potomstva achátové. Pritom všetky samce sú štiepiteľné na izabelu (sú nositelia Zi).

V druhom prípade krížime štiepiteľného achátového samčeka s izabelovou samičkou.

P2
achát/štiep.izab.
x
izabelová
genotyp:
ZaZi,
ZiW,
gamety:
Za,
Zi,

Zi,
W,
F1
ZaZi,ZiZi,ZaW,ZiW,

achát/štiep/izab.
izabelový

achátová
izabelová

1,0
1,00,1
0,1
Záver:
- ak krížime heterozygotného achátového samčeka jednofaktorového (SF) s izabelovou samičkou, potomstvo je tvorené z 25 % achátových samcov štiepiteľných na izabelové jedince (ZaZi), z 25 % izabelových samcov recesívne homozygotných (ZiZi), 25 % budú izabelové samičky (ZiW) a 25 % achátové samičky. Prakticky 50 % bude achátových a 50% izabelových kanárikov.

V treťom prípade krížime achátového heterozygotného samčeka štiep./na izabelu s achátovou samičkou.

P3
achát/štiep.izab.
x
achátová
genotyp:
ZaZi,
ZaW,
gamety:
Za,
Zi,

Za,
W,
F1
ZaZa,ZaZi,ZaW,ZiW,

achátový homozygot dvojfaktorový (DF)
achát/štiep/izab.
heterozygot
jednofaktorový (SF)

achátová
izabelová

1,0
1,00,1
0,1
Záver:
- krížením heterozygotného achátového samčeka štiep./na izabelu a achátovej samičky bude 75 % potomstva achátových a 25 % izabelových. Izabely budú všetko samičky. Zo samcov je 50% DF achátových a 50% SF achátových štiep./na izabelu.

Napokon ak krížime izabelového samčeka (rec. homozygot) s achátovou samičkou.

P4
izabelový
x
iachátová
genotyp:
ZiZi,
ZaW,
gamety:
Zi,
Zi,

Za,
W,
F1
ZaZi,ZaZi,ZiW,ZiW,

achát/štiep/izab.
achát/štiep/izab.

izabelová
izabelová

1,0
1,00,1
0,1
Záver:
- ak krížime izabelového samčeka s achátovou samičkou, potomstvo F1 je nasledovné: 50 % achátových heterozygotných samčekov a 50 % izabelových samičiek. Všetky samičky (100%) budú izabelové a všetky samce (1,0) budú achátové štiepiteľné na izabelu.
 

Finále:
Izabelových samčekov získame párením dvoch izabelových jedincov navzájom, ale pozor pri dlhodobom vedení takejto línie dochádza k poklesu kvality jedincov, odchýlkam od štandardu, čo je nevhodné. Druhá možnosť a výhodnejšia je získať pekné potomstvo z heterozygotného achátového samčeka, štiepiteľného na izabelu (jednofaktorového) a izabelovej samičky. (Pozri - P2).

Viem, že sa tu nevyčerpali všetky možnosti rozmnožovania, t.j. párenia a kríženia. Napríklad hnedý samček x izabelová samička alebo iné. Píšem párenia, nakoľko kríženie (hybridizmus) je rozmnožovanie jedincov, ktoré sa od seba líšia minimálne v jednom znaku, ktorý sledujeme a štatisticky vyhodnocujeme. Pri párení izabela samček x izabela samička sa nejedná o kríženie, jedince sa v tomto znaku nelíšia. Ide o učenie J. G. Mendela a jeho tri zákony, ktoré už poznáme z predchádzajúcich príspevkov.


Autor: RNDr. Ondrej Molčan
Grafická úprava: Ing. Vladimír Boroš

Návrat na obsah