Dominantne biele kanáriky a ich dedičnosť - Biológia a genetika kanárikov

Dominantne biele kanáriky a ich dedičnosť - Biológia a genetika kanárikov

chovateľ farebných kanárikov

Prejsť na obsah
Z obsahu:
- genetické pojmy:
- Mendelove zákony:
- genetické paradoxy:
- dedičnosť:
- kríženie:
- mutácie:
(1947 - 2021)

Dominantne biele kanáriky a ich dedičnosť

Genetika > Dedičnosť
V podstate sú tri skupiny bielych kanárikov, a to dominantne biele a recesívne biele kanáriky (obidve tmavooké), plus praví červenookí albíni. Už v jednom z článkov som charakterizoval prvé dve skupiny so zameraním sa na recesívne biele kanáriky a ich kríženie. Viď článok Pokusy s recesívne bielymi kanárikmi .

Dnes mám snahu poukázať na dedičnosť dominantne bielych kanárikov. Nemám v úmysle teraz vysvetľovať rozdiely medzi dominatnými a recesívnymi kanárikmi, len by som chcel upozorniť, že už názov kanárika dominantne biely prezrádza, že tieto kanáriky pri krížení so žltými alebo červenými lipochrómovými kanárikmi hneď v prvej dcérskej generácii F1 dávajú biele potomstvo.

Je to konkrétna forma dominancie, odtiaľ je odvodený aj názov dominantne biely kanárik. Tieto kanáriky sa z hľadiska genotypu vyskytujú len v heterozygotnom stave (wd+ wd ) a podľa toho z „čoho“ pochádzajú štiepiteľné na žltú (ak jeden z rodičov bol žltý), alebo červenú farbu (ak jeden z rodičov bol červený). Samozrejme, druhý jedinec rodičovského páru bol dominatne biely.

Dominantne biele kanáriky asimilujú prijaté organické zlúčeniny, tzv. karotenoidy (β karotén, luteín, xantophyl a iné), čiastočne ich následne premieňajú na lipochrómové pigmenty a potom ich v slabšej intenzite ukladajú v štruktúrach svojho peria. Aj to len do určitých oblastí, akými sú okraje veľkých letiek krídla. Podľa tohto farebného nádychu sa dá určiť, či ich „farebný“ rodič bol žltý alebo červený.

Doposiaľ sme boli naučení používať pojmy, že „žltý kanárik je štiepiteľný na slonovinu“ alebo že  „žltý kanárik je štiepiteľný na recesívne bielu farbu“. Avšak teraz, tu pri (wd+ wd ), sa použil výraz „dominantne biely kanárik je štiepiteľný na žltú farbu“ alebo „dominantne biely kanárik je štiepiteľný na červenú farbu“.

Recesívne biele kanáriky pri krížení so žltými alebo červeným lipochrómovými kanárikmi dávajú v F1 generácii potomkov vždy len jedince žlté alebo červené štiepiteľné na recesívne bielu farbu (aj v mutácii slonovina). Z genotypového hľadiska sú recesívne biele kanáriky s genotypom (wr wr) - recesívne homozygotné.


*Vysvetlivky:

Vo svojich schémach (P1 – P4) používam symboliku Norberta Schramma z Lipska (wdwiess dominant):

  • wd+ wd+ - dominantný homozygot (žltý, alebo červený jedinec)
  • wd+ wd  - heterozygot (dominantne biely jedinec)
  • wd   wd     - recesívny homozygot (letálny faktor)
    
Thomas Müller a Uwe Feiter vo svojich prácach používajú jednoduchšie genetické symboly:

  • F F  - dominantný homozygot (žltý, alebo červený jedinec) - Fettfarbig
  • F f   - heterozygot (dominantne biely jedinec)
  • f  f    - recesívny homozygot (letálny faktor)

 
P1: párenie dominantného homozygota (wd+ wd+) s dominatným homozygotom (wd+ wd+)
fenotyp:
žltý 1,0          X         žltá 0,1
P1

X

genotyp:

gamety:

wd+ wd+
wd+,         wd+,

wd+ wd+
wd+,        wd+,

F1
genotyp:
wd+ wd+
wd+ wd+

wd+ wd+
wd+ wd+
Je celkom samozrejmé, že ak párime žlté jedince - dominantne homozygotné navzájom, potomstvo bude len žlté. Z genetického hľadiska nemôže byť ani iné, pokiaľ náhodou nevznikne nejaká nová mutácia. Vrele odporúčam páriť vždy intenzívne jedince (A) s neintenzívnymi (B). Faktor intenzity som vo svojich príkladoch P1 - P4 nebral do úvahy.


P2: kríženie dominantného homozygota (wd+ wd+) s heterozygotom (wd+ wd)
fenotyp:
žltý 1,0        X        dom. biela 0,1
P2

X

genotyp:

gamety:

wd+ wd+
wd+,        wd+,

wd+ wd
wd+,        wd,

F1
genotyp:
wd+ wd+
wd+ wd

wd+ wd+
wd+ wd
Pri krížení žltého jedinca samčieho pohlavia s dominantne bielou samičkou v F1 generácii potomkov vychádza genotypový aj fenotypový štiepny pomer 1 : 1. Fenotyp potomkov kopíruje fenotyp rodičovského páru, žlté a dominantne biele jedince obidvoch pohlaví.
 
 
P3: kríženie heterozygota (wd+ wd ) s dominantným homozygotom (wd+ wd+)
fenotyp:
dom. biely 1,0          X         žltá 0,1
P3

X

genotyp:

gamety:

wd+ wd
wd+,        wd,

wd+ wd+
wd+,        wd+,

F1
genotyp:
wd+ wd
wd+ wd+

wd+ wd
wd+ wd+
Pri výmene pohlaví, t.j. pri krížení dominatne bieleho jedinca samčieho pohlavia so žltou samičkou v F1 generácii potomkov vychádza štiepny genotypový aj fenotypový pomer 1 : 1. Fenotyp potomkov opäť kopíruje fenotyp rodičovského páru, žlté a dominantne biele jedince obidvoch pohlaví.
Obdobná situácia by nastala v našich chovoch, ak by sme dominantne biele kanáriky krížili nie so žltými, ale s červenými jedincami homozygotného charakteru. V F1 generácii sa potom objavujú dominatne biele jedince s červeným odtieňom na letkách krídiel a červené kanáriky.
 
 
P4: párenie heterozygota (wd+ wd ) s heterozygotom (wd+ wd )
fenotyp:
dom. biely 1,0          X         dom. biela 0,1
P4

X

genotyp:

gamety:

wd+ wd
wd+,        wd ,

wd+ wd
wd+,        wd ,

F1X


(letálny faktor)
genotyp:
wd+ wd+
wd+ wd

wd+ wd
wd  wd
Pri párení dvoch dominantne bielych jedincov sa vyštiepia v potomstve aj žlté jedince. Zároveň sa v takomto prípade prejavuje letálny faktor, keď embryo s genotypom (wd wd) hynie ešte vo vajíčku.

*Poznámka:
Neodporúčam páriť dominantne biele jedince s recesívne bielymi jedincami. Dá sa to, ale potomstvo sa následne vymyká genetickým pravidlám.


Ilustračné foto:
Obr. Žltý intenzívny lipochrómový kanárik
Obr. Dominantne biely kanárik
 Tento článok venujem
nebohému
R. M. Pavelkovi z Košíc,
ktorý by sa 12.11.2020
dožil jubilejnej
sedemdesiatky.
Autor: RNDr. Ondrej Molčan
Grafická úprava: Ing. Vladimír Boroš
Humenné, 12.11.2020


Návrat na obsah