Pokusy s recesívne bielymi kanárikmi - Biológia a genetika kanárikov

Pokusy s recesívne bielymi kanárikmi - Biológia a genetika kanárikov

chovateľ farebných kanárikov

Prejsť na obsah
Z obsahu:
- genetické pojmy:
- Mendelove zákony:
- genetické paradoxy:
- dedičnosť:
- kríženie:
- mutácie:
(1947 - 2021)

Pokusy s recesívne bielymi kanárikmi

Genetika > Dedičnosť

K napísaniu tohto článku ma motivoval už pred časom Sándor Tóth z Maďarska, skúsený chovateľ, bývalý funkcionár maďarského zväzu a posudzovateľ farebných kanárikov, ktorý vo svojej knihe „A színkanári tartása és tenyésztése“, Nyíregyháza 2002, str. 72 píše že:

„Pri dedičnosti základných lipochrómových farieb kanárikov občas mávam aj inú praktickú skúsenosť, iné výsledky v hniezdach, ako som sa to pôvodne „učil“. Môže to byť vec náhody, ale nevylučujem ani takú možnosť, že „učivo“ nebolo u mňa podložené dostatočným množstvom experimentálnych vzoriek, pokusov a krížení:

  • červená farba je vzájomne rovnocenná so žltou farbou tu ide o voľnú dedičnosť, ktorá môže byť dominantná, recesívna ale aj intermediárna
  • dominantne biela farba sa dedí taktiež voľne. U červenej a žltej farby je rovnako možný dominantný, recesívny ale aj intermediárny dedičný proces
  • recesívne biela farba niekedy vykazuje na rozdiel od teoretických tzv. knižných vedomostí pri zosvetlených ako aj pri tmavých kanárikoch rovnako dominantnú, recesívnu aj intermediárnu dedičnosť nezávislú od pohlaví

S. Tóth uvádza niekoľko príkladov kríženia:

1. kríženie recesívne bieleho 1,0 s červenou nemozaikovou 0,1 vznikajú v F1:
 
a) neintenzívne červené samce, b) ani žlté, ani červené samce a samičky, ktoré veľmi slabo až nedobre berú na seba syntetické farbivá (luteín, kantax)a) neintenzívne červené samce,
b) ani žlté, ani červené samce a samičky, ktoré veľmi slabo až nedobre berú na seba syntetické farbivá (luteín, kantax).

2. pri krížení recesívne bieleho 1,0 so žltou mozaikovou CI 0,1 vznikajú v F1:
a) recesívne biele samce aj samičky,
b) žlté mozaikové CII samce aj CI samičky,
c) žlté samičky.

3. pri krížení červeného mozaikového 1,0 s recesívne bielou 0,1 vznikajú v F1:
a) červené mozaikové samce CII a červené mozaikové CI samičky,
b) recesívne biele samce aj samičky.
           
Potiaľ citácia z hore uvedenej publikácie Sándora Tótha.

Nakoľko ma tieto výsledky z uvedenej publikácie zaujali (pričom nechcel som ich hneď spochybniť), tak som sa rozhodol vykonať si podrobnú genetickú analýzu pomocou genotypov u jednotlivých experimentálnych chovných párov (P1 – P3). Klasickým postupom zápisu: genotyp P, fenotyp P, gamety P, genotyp F1, fenotyp F1. Pri zhotovovaní tabuliek som použil zápis génov červenej farby pomocou alely (R), žltej farby (G) a recesívne bielej farby (rW) všetko na autozómoch (A) a zápis génov „nemozaiky“ (u+), respekt. mozaiky (u) na gonozómoch (Z). Červená farba dominuje nad recesívne bielou (dedičnosť s úplnou dominanciou), nemozaikovosť dominuje nad mozaikou.
 
Prvý zo znakov, farba sa prenáša - dedí autozomálne a druhý znak mozaika sa dedí gonozomálnou dedičnosťou.
Úprimne povedané, tak ako som očakával, nevychádzajú mi zhodné výsledky uvedené priateľom Sándorom Tóthom. Pozrime sa teraz na tabuľkové výsledky podľa mojich výpočtov.Príklad 1. Kríženie recesívne bieleho 1,0 s červenou nemozaikovou 0,1
(nájdete aj v článku - Príklady kríženia recesívne bielych kanárikov - P3 a P4)

Recesívne biely samec má genotyp ArW ArW Zu+ Zu+     

Z tohto genotypového zápisu vyplýva, že na autozómoch (A) sú dva rovnaké recesívne gény pre bielu farbu (rW) a na gonozómoch (Z) sú dva rovnaké dominantné gény pre nemozaikovosť (u+). Takýto jedinec je klasický homozygot v obidvoch znakoch. Poznamenávam, že recesívny gén na autozómoch všeobecne, v našom prípade - konkrétne recesívne biela farba, sa u jedinca prejaví len ak je v homozygotnom stave!

Červená nemozaiková samička má genotyp AR AR Zu+ W  
 
Z tohto genotypového zápisu vyplýva, že na autozómoch (A) sú dva rovnaké dominantné gény pre červenú (R) a na gonozóme (Z) je dominantný gén pre nemozaikovosť (u+). Tento jedinec je klasický homozygot v prvom znaku (červená farba - R) a hemizygot v druhom znaku (nemozaikovosť - u+).

P1

X
V 1. príklade kríženia podľa mojich výpočtov vychádza potomstvo v F1 generácii: 100 % samcov aj samičiek červených štiepiteľných na recesívne bielu farbu. Samce sú s genotypom (ArW AR Zu+Zu+) a samičky (ArW AR Zu+W).
 
Po výmene pohlavia rodičov

Príklad 1a. Kríženie červeného nemozaikového 1,0 s recesívne bielou 0,1

P1a

X 
Po zmene pohlavia rodičov je výsledok kríženia v F1 generácii potomkov rovnaký. 100 % potomkov je červených štiepiteľných na recesívne bielu.
Foto č. 1  Recesívne biely kanárikPríklad 2.  Kríženie recesívne bieleho 1,0 so žltou mozaikovou CI 0,1

Recesívne biely samec má genotyp ArW ArW Zu+ Zu+

Z tohto genotypového zápisu vyplýva, že na autozómoch (A) sú dva rovnaké gény pre recesívne bielu (rW) a na gonozómoch (Z) sú dva rovnaké dominantné gény pre nemozaikovosť (u+). Takýto jedinec je z genotypového hľadiska klasický homozygot v obidvoch znakoch. Poznamenávam, že recesívny gén na autozómoch všeobecne, ale aj konkrétne v našom príklade recesívne biela farba, sa u jedinca prejaví len ak je v homozygotnom stave!

Žltá mozaiková CI samička má genotyp AG AG Zu W
 
Z tohto genotypového zápisu vyplýva, že na autozómoch (A) sú dva rovnaké dominantné gény pre žltú farbu (G) a na gonozóme (Z) je recesívny gén pre mozaikovosť (u). Pre samičku stačí jeden recesívny gén (u) v genotype, aby sa tento znak prejavil vo fenotype.

P2

X 
V 2. príklade kríženia podľa mojich výpočtov vychádza v F1 generácii:
100 % žltých nemozaikových jedincov. Samce štiepiteľné na recesívne bielu a zároveň na mozaikovosť majúce genotyp (ArW AG Zu+Zu). Žlté samičkyštiepiteľné len na recesívnu bielu s genotypom (ArW AG Zu+W). Obidva hodnotené znaky recesívna biela farba aj mozaika sú recesívne, preto sa nemôžu prejaviť nad dominantnou žltou a nemozaikovosťou.

Po výmene pohlavia rodičov

Príklad 2a. Kríženie žltého mozaikového 1,0 CII s recesívne bielou 0,1

P2a

X 
Po zmene pohlavia rodičov sa výsledky v F1 generácii u samičiek líšia.žlté mozaikové po otcovi, zároveň sú štiepiteľné na recesívne bielu. Samce sú rovnaké ako v (P2) žlté štiepiteľné na recesívne bielu + mozaikovosť.Foto č. 2  Žltá mozaiková samička CIPríklad 3. Kríženie červeného mozaikového 1,0 CII s recesívne bielou 0,1

Červený mozaikový CII samec má genotyp AR AR Zu Zu                                                                                   

Z tohto genotypového zápisu vyplýva, že na autozómoch (A) sú dva rovnaké dominantné gény pre červenú farbu (R) a na gonozóme (Z) sú dva rovnaké recesívne gény pre mozaikovosť (u). Aj tento jedinec je klasický homozygot v obidvoch znakoch.

Recesívne biela samička v (P3) má genotyp ArW ArW Zu+ W

Z tohto genotypového zápisu vyplýva, že na autozómoch (A) sú dva rovnaké recesívne gény pre recesívnu bielu farbu (rW) a na gonozóme (Z) je dominantný gén pre nemozaikovosť (u+). Pre samičku stačí prítomnosť jedného recesívny gén (u) v genotype, aby sa tento znak prejavil vo fenotype.

P3

X
V 3. príklade kríženia podľa mojich výpočtov vychádzajú v F1 generácii potomkov:
 
červené 1,0 štiepiteľné na recesívne bielu zároveň mozaikovosť s genotypom (AR ArW ZuZu+) a červené mozaikové CI samičky s genotypom (AR ArW Zu W) štiepiteľné len na recesívne bielu.

Po výmene pohlavia rodičov
 
Príklad 3a. Kríženie recesívne bieleho 1,0 s červeno mozaikovou CI 0,1

P3a

X
Po výmene pohlavia rodičov sa výsledky v F1 generácii potomkov oproti (P3) líšia len u samičiek. Teraz sú červené nemozaikové štiepiteľné na recesívnu bielu. Samce sú rovnaké ako v (P3) červené štiepiteľné na recesívne bielu + mozaikovosť.Foto č. 3  Červený mozaikový samec CII

Stáva sa, že výsledky krížení sa výrazne rôznia od teórie. Aj skúsenému chovateľovi sa z času na čas „objaví v hniezde“ nečakaný výsledok. Závisí to hlavne od toho, či chovný jedinec je naozaj homozygot, alebo heterozygot. Ale veľmi markantné rozdiely svedčia o nesprávnych zápisoch genotypov rodičov, chybných postupoch, alebo o nesprávnej evidencii čísla klietky, snáď o prekladaní vajíčok a mláďat v hniezdach a podobne.
 
Sándor Tóth hneď v úvode spomínanej kapitoly zo str. 72 uvádza, že čosi je v týchto príkladoch, hlavne pri krížení recesívne bielych kanárikov odlišné od toho čo má naštudované. A naozaj v P1, P2 aj P3 jeden z rodičov je vždy recesívne biely jedinec. Nechcem spochybňovať odbornú chovateľskú prax Sándora Tótha, ale v tomto článku som Vám chcel poukázať, ako sa dá objavovať vedeckosť a tým aj pravda. Zároveň som Vás chcel motivovať k overovaniu genetických postupov, prípadne aj k vyjadreniu svojich názorov k danej problematike.
 


 
 
Autor: RNDr. Ondrej Molčan
Grafická úprava: Ing. Vladimír Boroš
Humenné, september 2020

Návrat na obsah