Ďalší príklad kríženia - phaeo - Biológia a genetika kanárikov

Ďalší príklad kríženia - phaeo - Biológia a genetika kanárikov

chovateľ farebných kanárikov

Prejsť na obsah
Z obsahu:
- genetické pojmy:
- Mendelove zákony:
- genetické paradoxy:
- dedičnosť:
- kríženie:
- mutácie:
(1947 - 2021)

Ďalší príklad kríženia - phaeo

Genetika > Kríženie

Recesívna mutácia phaeo


Phaeo kanáriky patria do arzenálu skôr skúsených chovateľov, nakoľko ich chov je náročný z hľadiska odchovu štandardného potomstva. Úspešný chovateľ nemôže mať zaradené v chove len dva - tri páry phaeo kanárikov a dosť. Takto sa nedopracuje k dobrým chovateľským a športovým výsledkom. Musí mať v chove kvalitné vtáky:
 
 • s klasickým hnedým melanínom na „prípravu“, t.j. získavanie štiepiteľných kanárikov, ktoré sú z genetického hľadiska veľmi potrebné a užitočné pre účely kríženia
 • v mutácii hnedý pastel (neklasický melanín) na skvalitňovanie pigmentácie peria phaeo kanárikov
 • phaeo kanárikov niekoľkých nepríbuzných línií
 
Napriek tomu, že chov phaeo kanárikov je náročný, v ostatnom čase sa s touto mutáciou stretávame na výstavách bežne. Na východnom Slovensku sa im venuje celkom úspešne skupinka chovateľov napr. dnes už zosnulý Karol Podolinský (máj 2020) z Kežmarku, alebo Ján Kitko z Kapušian pri Prešove. Všeobecne bodové hodnotenie týchto vtákov na výstavách nebýva vysoké, iba ak ojedinele.

Phaeo faktor sa dedí voľne, t.j. autozomálne a je recesívny voči klasickému melaninu. U tejto mutácii je charakteristické maximálne rozšírenie hnedého feomelaninu vo forme šupinatej kresby, ktorá musí byť pravidelná, dobre rozložená od zobáka, cez temeno hlavy, ku kostrči, viditeľná i po bokoch a aj na krídelných krovkách. Na bokoch melanín necháva vynikať šupinatú kresbu viac v hornej polovici tela. Prachové perie je béžové, krídla a chvost sú ohraničené hnedým lemovaním čo najsýtejšej farby. Hnedá farba je vôbec na celom tele vtákov hlboká. V perí nie je prípustná žiadna stopa čierneho eumelanínu. Zobák, nohy, a pazúriky musia byť čisté, bez melaninových škvŕn. Oči sú tmavo červené. Mutácia sa u chovateľov objavila v prvej polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia.
Žltohnedý až červenohnedý phaeomelanín sa vyskytuje najviac v rade "c", teda v hnedom. V rade "b" (achát) a "d" (izabela) je eumelanin potlačený na minimum. Na povrchu pier už nie je takmer viditeľný a preto sa v týchto radoch farebné kanáriky nevystavujú. Neintenzívne vtáky pôsobia vždy krajším dojmom, podobne krajšie sa prejavujú samičky, ako samce.
Pigmentácia melanínového kanárika v mutácii phaeo patrí k neklasickému melanínu. Problémom v chove často býva niekoľkoročné, opakované párenie jedincov phaeo x phaeo navzájom (pozri P5). Nachováme síce samých homozygotných jedincov, ale s väčším množstvom priemerných, alebo až podpriemerných vtákov, u ktorých sa často prejavuje zosvetlenie dlhých pier, dokonca nastáva strata hnedého pigmentu v okolí zobáka, na temene hlavy, koncoch krídiel a chvoste. Všeobecne sa pritom vie, že nie je vhodné páriť dvoch zmutovaných jedincov. Snáď iba, ak niet inej možnosti a je potrebné istú mutáciu udržať, zachovať, aby sa nestratila. Doporučuje sa krížiť klasického štiepiteľného jedinca, klasický hnedý melanín/štiep. na phaeo x phaeo. Samozrejme ideálnych postáv, kvalitného operenia, čistých lipochrómových aj melanínových farieb a geneticky fixovaného dobrého zdravotného stavu. Pri takomto type kríženia, sa totiž lepšie ukladajú tmavo hnedé pigmenty phaeomelanínu do obruby (lemovania) veľkých pier – letky krídiel a chvostové perie.

Phaeo jedince sa môžu vyskytnúť v základných lipochrómových farbách: bielej, žltej a červenej. Žlté a červené aj v mutácii slonovina. Všetky zároveň aj v štruktúre A, B, CI a CII konkrétne:
 
 1. phaeo      biele recesívne aj dominantné
 2. phaeo      žlté intenzívne aj neintenzívne
 3. phaeo      žlté ivory intenzívne aj neintenzívne
 4. phaeo      žlté mozaikové v type CI aj CII
 5. phaeo      žlté ivory mozaikové v type CI aj CII
 6. phaeo      červené intenzívne aj neintenzívne
 7. phaeo      červené ivory intenzívne aj neintenzívne
 8. phaeo      červené mozaikové v type CI aj CII
 9. phaeo      červené ivory mozaikové v type CI aj CII
 
Z genetického hľadiska je celkove päť možností rozmnožovania tejto náročnej mutácie. Z nich sú dve kríženia (P1 a P2) a tri párenia (P3, P4 a P5). Pri krížení sa jedince líšia minimálne v jednom znaku. Napríklad klasický melanín x phaeo (P1), alebo fenotypove podobný klasický melanín štiepiteľný na phaeo x phaeo (P2).

Pri párení sa jedince od seba nelíšia, napríklad klasický melanín štiep. na phaeo x klasický melanín štiep. na phaeo (P3), alebo klasický melanín (homozygot) x klasický melanín (heterozygot), t.j. štiep. na phaeo (P4). V tomto prípade sú jedince rodičovského páru fenotypove rovnaké, aj keď z genotypového hľadiska sú rozdielne – jeden je homozygot a druhý heterozygot. Ďalším príkladom klasického párenia je mutácia phaeo x phaeo (P5).
 
V jednotlivých schémach P1 – P5 som použil grafickú úpravu, ktorú mi pripravil webmajster týchto článkov, skúsený odborník pán Ing. Vladimír Boroš. Nakoľko sú to iba genetické schémy, tak klasický melanín je znázornený tmavo hnedou farbou vtáčika a mutácia phaeo svetlejšou farbou. Aj keď si uvedomujeme, že mutácia phaeo môže byť s bielou, žltou a červenou lipochrómovou farbou, napriek tomu symbolicky je phaeo vtáčik znázornený svetlejšou orieškovou farbou a tmavo červeným okom. Pozri (vyššie) rozdelenie phaeo mutácií 1. až 9.

P1
1,0 klasický hnedý melanín x 0,1 phaeo, (aj naopak)
Kríženie dvoch homozygotov
P1

X

fenotyp
genotyp

1,0 klasický hnedý melanín
P P

phaeo
pph pph

F1

fenotyp

genotyp
klasický melanín
štiep. na phaeo
P pph
klasický melanín
štiep. na phaeo
P pph

klasický melanín
štiep. na phaeo
P pph
klasický melanín
štiep. na phaeo
P pph
Prvý Mendelov zákon uniformity

Tabuľková forma:


Zdôvodnenie schémy

Kanárikovi s klasickým hnedým melanínom, dominatnému homozygotovi pripisujeme genotyp (PP). Keďže v tomto prípade ide o monohybridizmus pre napísanie jeho genotypu stačí jeden druh písmena. Následne má takýto jedinec len jeden druh gamet s alelami (P). Phaeo kanárik, recesívny homozygot má genotyp (pph pph). Jeho pohlavné bunky nesú po jednej alele (pph). Vzájomnou, ľubovoľnou kombináciou gamet (P) a (pph) nemôže vzniknúť nič iné, jedine heterozygot s genotypom (Ppph). Preto je celá F1 generácia rovnaká, heterozygotná s klasickým hnedým melanínom. Je to 1. Mendelov zákon uniformity.
 

P2:

1,0 klasický hnedý melanín/štiep. na phaeo  x  0,1 phaeo, (aj naopak)
Kríženie heterozygota s recesívnym homozygotom
(spätné, alebo testovacie kríženie)
P2

X

fenotyp

genotyp

klasický hnedý melanín
štiepiteľný na phaeo
P pph

phaeo
pph pph

F1

fenotyp

genotyp
klasický melanín
štiepiteľný na phaeo
P pph
phaeo

pph pph

klasický melanín
štiepiteľný na phaeo
P pph
phaeo

pph pph
Spätné (testovacie) kríženie

Tabuľková forma:


Zdôvodnenie schémy

Všimnite si, že v obidvoch príkladoch v (P1) aj v (P2) má rodičovský pár úplne rovnaký fenotyp. Klasický hnedý melanín x phaeo. My z fenotypu nevyčítame, či je hnedý melanín homozygot (P1), alebo heterozygot (P2). Aby sme ho otestovali a zistili jeho genotyp vykonáme kríženie s recesívnym homozygotom (phaeo).
 
 
 • Ak je spomínaný hnedý melanín homozygot, potom potomstvo v F1 generácii bude uniformné. To je 1. Mendelov zákon uniformity.
 • Ak je spomínaný hnedý melanín heterozygot, potom potomstvo v F1 generácii bude vykazovať štiepny pomer 1 : 1.
   
 
50 % potomkov bude s hnedým melanínom a 50 % potomkov bude v mutácii phaeo. V tomto je zásadný rozdiel a takto ľahko zistíme správny genotyp testovaného hnedého melanínového kanárika. Preto kríženie heterozygota s recesívnym homozygotom (P2) označujeme ako testovacie kríženie. Spätným sa volá preto, lebo heterozygota ktorého sme získali v (P1) z recesívneho homozygota, teraz spätne krížime s recesívnym homozygotom (akoby s recesívnym rodičom).
 

*Poznámka:
V odbornej genetickej literatúre sa pri spätnom krížení používa symbol B1 namiesto F1. Tento symbol je odvodený od anglického pomenovanie back – späť.

P3
1,0 klas. hnedý melanín/štiep. na phaeo  x  0,1 klas. hnedý melanín/štiep. na phaeo
Párenie dvoch heterozygotov
P3

X

fenotyp
genotyp

klasický hnedý melanín
štiepiteľný na phaeo
P pph

klasický hnedý melanín
štiepiteľný na phaeo
P pph

F1

fenotyp

genotyp
klasický hnedý melanín


PP
klasický hnedý melanín
štiep. na phaeo
P pph

klasický hnedý melanín
štiep. na phaeo
P pph
phaeo

pph pph
Druhý Mendelov zákon

Tabuľková forma:Zdôvodnenie schémy

Kanárikovi s klasickým hnedým melanínom, tentoraz heterozygotovi zapisujeme genotyp (Ppph). Pri meióze, t.j. redukčnom delení buniek vznikajú gamety s polovičným počtom chromozómov (n). Takto sa dominantná alela (P) dostáva do jednej pohlavnej bunky a druhá recesívna alela (pph) sa dostáva do druhej pohlavnej bunky. Partnerský kanárik, taktiež heterozygot, s klasickým hnedým melanínom je genotypove aj fenotypove zhodný. Má podobne v genotype dva druhy alel, jednu dominantnú (P) a druhú recesívnu (pph). Takže obidva heterozygotné jedince majú dva druhy pohlavných buniek. Vzájomnou, ľubovoľnou kombináciou pohlavných buniek samčeka a pohlavných buniek samičky (2x P a 2x pph) vzniká v F1 generácii potomkov 75 % jedincov s klasickým hnedým melanínom a 25 % phaeo kanárikov. Fenotypove je to štiepny pomer 3 : 1. Z kanárikov s klasickým hnedým melanínom je časť (1 diel) homozygotná a časť (2 diely) heterozygotná, teda štiepiteľná na phaeo. K tomu patrí ešte štvrtá časť (1 diel) recesívnych homozygotov, t.j. phaeo kanárikov. Takto vzniká gemotypový štiepny pomer 1 : 2 : 1, ktorý zodpovedá v monohybridizme 2. Mendelovmu zákonu.
 
P4
1,0 klasický hnedý melanín  x  0,1 klas. hnedý melanín/štiep. na phaeo
(párenie dominantného homozygota s heterozygotom)
P4

X

fenotyp
genotyp

klasický hnedý homozygot
P P

klasický hnedý /štiep. na phaeo
            P pph
F1


fenotyp

genotyp
klasický hnedý melanín
homozygot
P P
klasický hnedý melanín
homozygot
P P

klasický hnedý /štiep. na phaeo
P pph
klasický hnedý /štiep. na phaeo
P pph

Tabuľková forma:Zdôvodnenie schémy

Z chovateľského hľadiska je táto možnosť párenia kanárikov najmenej vhodná. Chovné jedince ako aj potomstvo v F1 majú rovnaký fenotyp.

1) je takmer nemožné zistiť, či sme naozaj správne zložili chovný pár (homozygot x heterozygot). Pomôže iba presné vedenie rodokmeňov, nielen čísel jedincov, ale aj ich fenotypov.
2) je takmer nemožné zistiť, že ktorý potomok z F1 generácie je homozygot a ktorý heterozygot. Veď celá omladina v hniezde má klasický hnedý melanín. Pritom niekedy potrebujeme vychovať a vybrať do ďalšieho chovu heterozygotných jedincov t.j. jedincov s klasickým hnedým melanínom, ktoré sú štiepiteľné na phaeo. Na testovanie síce máme tzv. spätné kríženie (P2), ale tým pádom stratíme aspoň jeden rok, pokiaľ takéhoto testovaného jedinca zaradíme do chovu.

Pripomínam, že neriešim lipochrómovú farbu phaeo kanárikov. A vôbec z genetického hľadiska sa nedoporučuje kríženie červených a žltých phaeo kanárikov, lebo sa určite prejaví intermediárna dedičnosť týchto dvoch farieb. Iný prípad je kríženie červených a žltých phaeo kanárikov s recesívne bielymi phaeo kanárikmi. Tu dominuje červená, respektíve žltá farba nad recesívne bielou farbou.

P5
1,0 mutácia phaeo  x  0,1 mutácia phaeo
 (párenie dvoch recesívnych homozygotov)
P5

X

fenotyp
genotyp

1,0 phaeo
pph pph

0,1 phaeo
pph pph

F1

fenotyp
genotyp
phaeo
pph pph
phaeo
pph pph

phaeo
pph pph
phaeo
pph pph
Párenie dvoch recesívnych homozygotov


Tabuľková forma:


Zdôvodnenie schémy

Párením phaeo jedincov navzájom dostávame v F1 generácii 100 % potomstva v mutácii phaeo. Je to jedna z možností, ako nachovať čo najviac phaeo jedincov, aj keď nie je zaručená výstavná kvalita všetkých odchovaných jedincov pre kategóriu - kolekcie.
 Ilustračné foto: Skupinka červených mozaikových CII phaeo kanárikov
Ilustračné foto: Žltý phaeo kanárik
Ilustračné foto: Biely phaeo kanárik


Ponaučenie, zhrnutie, záver

Určite nachádzate istú zhodu, istý algoritmus s niektorými genetickými postupmi z predchádzajúcich schém. Je to spôsobené tým, že principiálne vždy ide o to isté. Je to:
 
 • kríženie dvoch homozygotov: 1. Mendelov zákon, uniformita
 • kríženie dvoch heterozygotov: 2. Mendelov zákon, 1:2:1 a 3:1
 • kríženie heterozygota s rec. homozygotom: spätné kríženie, 1:1
 • dedičnosť autozomálnu
 • dedičnosť gonozomálnu
           
Môžeme jednoznačne tvrdiť, že mutácie opál, eumo, topas, kobalt, onyx (všetko recesívne autozomálna mutácia) majú úplne zhodný genetický postup dedičnosti, ako mutácia phaeo, ktorá je tiež recesívne autozomálna mutácia.

Podobne ďalšia zhoda sa nachádza v dedičných postupoch mutácií mozaika, satineta, melanín pastel (všetky sú recesívne mutácie viazané na pohlavie – t.j. gonozomálna dedičnosť) a mutácie lipochróm pastel (ivory), ktorá je tiež recesívna mutácia viazaná na pohlavie, teda gonozomálna dedičnosť.
Ak sa chcem dozvedieť, že aké potomstvo F1 bude pri krížení kanárika s klasickým melanínom a mutáciou topas (monohybridizmus). Pozriem sa na genetický postup pri mutácii phaeo, konkrétne (P1). Zo schémy vyplýva, že všetko potomstvo v F1 bude heterozygotné, s klasickým melanínom štiepiteľné na topas. Nezisťujem pritom pohlavie F1, nezisťujem ani ďalšie znaky, napríklad aký je klasický melanín (čierny, hnedý, achátový, izabelový). Sledujem len jeden, jediný znak, klasický melanín verzus mutáciu topas. Preto som aj zvýraznil, že toto kríženie berieme ako monohybridizmus.
Pripomínam len pre zábudlivých, že autozomálna dedičnosť je taký druh dedičnosti, keď gény pre sledované znaky majú lókus (umiestnenie) na autozómoch (t.j. na 1. až 39. chromozóme). Pri gonozomálnej dedičnosti sú gény pre sledované znaky umiestnené na pohlavnom chromozóme, gonozóme (Z) – (40. chromozóm).

Lubomír Veselý (ČR) sa o problémoch chovu mutácie phaeo kanárikov vyjadril nasledovne:
"Tato mutace kanára má několik úskalí – jednak chovatelé dávají na sebe tuto mutaci což má za následek to, že phaea mají tendenci jsi zesvětlovat, tj. že melanin nemá tmavě hnědou barvu a tím i lemování na dlouhém opeření je světlé na mnohdy se objevují velmi světlé skvrny na hlavě a slabé nebo vůbec žádné lemy na dlouhém opeření. Je dosti velký rozdíl mezi samcem a samicí (samičky jsou vždy pěknější co do kresby v jakékoliv kvalitě). Také hodně záleží, zda jsou tito kanáři A, B, C, anebo pasteloví. Obecně platí, že čím je phaeo kanár ve všech možných kombinacích tmavší, tím je kvalitnější.
V každém případě je nutné vyžadovat co nejtmavší melanin (mám na mysli temeno hlavy a lemování dlouhého opeření), který do chovu dostanete jen pomocí štěpitelných partnerů. No nevím zda se prakticky vyskytují jedinci s kresbou na bocích já jsem se s takovou raritou nesetkal a ani jsem ji neměl v chovu (snad jen špičkoví chovatelé jsou schopni něco takového odchovat)! 
Autor: RNDr. Ondrej Molčan
Grafická úprava: Ing. Vladimír Boroš
Humenné: september 2020
.


X


P


F1

Viete už priradiť správny názov k danému kríženiu?  Ak nie, pozrite si znova schémy P1 - P5...


Návrat na obsah