Ďalší príklad dedičnosti kanárikov - opál - Biológia a genetika kanárikov

Ďalší príklad dedičnosti kanárikov - opál - Biológia a genetika kanárikov

chovateľ farebných kanárikov

Prejsť na obsah
Z obsahu:
- genetické pojmy:
- Mendelove zákony:
- genetické paradoxy:
- dedičnosť:
- kríženie:
- mutácie:
(1947 - 2021)

Ďalší príklad dedičnosti kanárikov - opál

Genetika > Dedičnosť
(Kanáriky s neklasickým melanínom opál)


Mutácia opál vznikla koncom štyridsiatych rokov 20. storočia. Je recesívna voči klasickému melanínu a nie je viazaná na pohlavie. Znamená to, že gény pre tento znak sa nachádzajú na autozómoch. Takáto mutácia je voľne dedičná. Pohlavie rodičov neovplyvňuje v žiadnom prípade fenotyp potomkov F1 generácie.
Mutácia opál má úplne zhodný genetický postup, tak ako sa vyskytuje pri ostatných recesívne autozomálnych mutáciách - pastel, phaeo, topas, sivokrídlosť, onyx, kobalt alebo aj pravé INO (albino, lutino, rubino).


I. Opálové kanáriky všeobecne

Pod pojmom opál rozumieme také sfarbenie kanárikov, ktoré vzniklo zmenou koncentrácie t. j. hustoty melanínu v centrálnej časti peria. Dochádza k štrukturálnej zmene, a tak svetlo z čierneho pigmentu vytvára sivo modrú farbu. Tmavý pigment tu vyzerá tak, ako by bol potiahnutý matným – zadymeným sklom. Typickou črtou opálových kanárikov je, že farba peria krídel a chvosta je vždy zo spodnej strany tmavšia ako zo strany vrchnej. Čierny eumelanín tu vyniká viac ako na vrchnej strane.
Veľmi pekne a kontrastne pôsobí sivo modrý melanín v spojení so základnými lipochrómovými farbami bielou, žltou a červenou, menej už s ich mutáciami slonovina. Tento sivo modrý melanín nachádzajúci sa na hlave, chrbte, krídlach, ale aj v chvostových perách, je typickým znakom opálových kanárikov. Opálová mutácia sa týka troch klasických melanínov radu a, b, c (čierny, achátový, hnedý). Pôsobením opálového faktora kanáriky izabelového radu (d) majú melanín takmer neviditeľný. Dajú sa poznať podľa jemného béžovo-hnedého páperia a červeného zafarbenia oka. Bežne sa opálové kanáriky izabelového radu nevystavujú a ani nebodujú.

Čierny opál

Pigmentácia zodpovedá čiernemu radu - je maximálna, čiarkovanie je sivo modré na modrastom podklade. Rohovina zobáka, nôh a pazúrikov musí byť farebne homogénna a čo možno najtmavšia, až čierna. Osobne sa mi veľmi páčia samce červeno čierne mozaikové opály (CII).ilustračné foto: skupinka červeno čiernych opálových mozaík CII
 
Achátový opál

Opálovo sfarbené achátové kanáriky majú zredukovaný obsah čierneho eumelanínu. Fenotyp pôsobí jemnejšie. Sivo modré čiarkovanie týchto kanárikov je na svetlejšom „perlovo – sivom“ podklade. Zobák, nohy a pazúriky sú oproti čiernym opálom svetlejšie.ilustračné foto: žltý achát opál slonovina Ailustračné foto: červený achát opál mozaika CIIilustračné foto: recesívne biely achát opál

Hnedý opál

Faktor opál značne redukuje hnedú melanínovú farbu, ale ešte stále existuje mierne sivo-hnedé čiarkovanie na béžovo hnedom podklade. Farby hnedo opálových kanárikov pôsobia mäkším a pritom teplejším dojmom. Zobák nohy a pazúriky sú hnedasté.
 


ilustračné foto: žlto hnedý opál mozaika CII

II. Všeobecne k ukážkam kríženia

Celkom je päť možností párenia kanárikov s mutáciou opál (P1 – P5):

P1: 1,0 klasický melanín x 0,1 neklasický melanín opál (a naopak)
P2: 1,0 klasický melanín x 0,1 klasický melanín/štiepiteľný na opál (a naopak)
P3: 1,0 klasický melanín/štiepiteľný na opál x 0,1 neklasický melanín opál (a naopak)
P4: 1,0 klasický melanín/štiepitešný na opál x 0,1 klasický melanín/štiepiteľný na opál
P5: 1,0 neklasický melanín opál x 0,1 neklasický melanín opál

Vysvetlivky:                                                                                                                               
V tejto všeobecnej metodickej schéme (dole) hnedá farba kresleného kanárika znázorňuje klasický melanín (rad a – c) a sivé čiarkovanie na tom istom hnedom podklade prezentuje mutáciu opál.


X
1,0 klasický melanín

0,1 neklasický melanín - mutácia opál
rad: čierny, achátový, alebo hnedý

rad: čierny opál, achátový opál, hnedý opál
základná farba: žltá, červená, alebo biela

základná farba: žltá, červená, alebo biela
napríklad: žlto čierny

napríklad: žlto čierny opál
                  červeno achátový

                  červeno achátový opál
                  bielo hnedý

                  bielo hnedý opál

Keďže v nasledujúcich príkladoch vyhodnocujem len jeden sledovaný znak, t. j. klasický melanín – verzus neklasický melanín - opál, riešim tak v podstate iba jednoduchý monohybridizmus.

Pritom nesledujem, či:
  • základná farba je žltá, červená alebo biela
  • klasický melanín je čierny (rad a), achátový (rad b) alebo hnedý (rad c)
  • kanárik je intenzívny (A), neintenzívny (B) alebo mozaikový (C)
 
Keby som sledoval ešte aj pohlavie potomkov, potom by bolo oveľa zložitejšie vyhodnocovať tri, štyri, alebo až päť dedičných znakov. To je už polyhybridizmus.


III. Konkrétne príklady kríženia a párenia opálových kanárikov, ich výsledky v F1 generácii potomkov (v základnej farbe žltej a v rade achát)

Ako ukážky pre príklady kríženia a párenia som použil žlto achátového kanárika ako klasický melanín a jeho opálovú mutáciu žltý achát opál.
Pripomínam, že gény pre žltú farbu a opál majú svoje miesta na autozómoch. Dedia sa voľne. Naopak, gény pre achát sa nachádzajú na gonozómoch, teda ich dedičnosť je viazaná na pohlavie.
Klasický melanín - achátová kresba je v schémach znázornená čiernymi trhaným čiarami na žltom podklade a opál je znázornený sivo modrými trhanými čiarami na tom istom podklade ako v skutočnosti.
Do genotypu v jednotlivých schémach P1 – P5 nezapisujem alely pre základnú lipochrómovú farbu, nepíšem ani alely klasického melanínu (čierny, achát, hnedý), píšem len  tzv. neopál, resp. opál. Genotyp neopálového kanárika - dominantného homozygota zapisujem (O O), v prípade heterozygota, t. j. štiepiteľného na opál - (O oop) a genotyp recesívneho homozygota opálovej mutácie - (oop oop) zhodne ako to používajú Thomas Müller a Uwe Feiter vo svojej práci Die Vererbung beim Kanarienvogel (str.6).


P1: 1,0 klasický melanín achát   x   0,1 neklasický melanín opál  
(kríženie dvoch homozygotov, dominantného s recesívnym)

X
fenotyp:
žltý achát

žltý achát opál
genotyp:
O O

oop oop


Tabuľková forma:P1

genotyp:
O O
x
oop oop
fenotyp:
klasický melanín (achát)
x
neklasický melanín - mutácia opál
gamety:
O
O

oop
oop
F1:
O oop
O oop

O oop
O oop
fenotyp:
klasický melanín (achát) / štiepiteľný na opál

klasický melanín (achát) / štiepiteľný na opál
Popis F1 generácie:

Typický 1. Mendelov zákon, kríženie dvoch rôznych homozygotov. 100 % potomstva je v F1 generácii heterozygotná - klasický melanín (achát) / štiep. na opál. Konkrétne žltý achát / štiepiteľný na opál.


P2: klasický melanín achát   x   klasický melanín achát / štiep. na  opál
(kríženie dominantného homozygota s heterozygotom)

X

fenotyp:
žltý achát

žltý achát / štiepiteľný na opál
genotyp:
O O

O oop


Tabuľková forma:P2

genotyp:
O O
x
O oop
fenotyp:
klasický melanín (achát)
x
klasický melanín (achát) /štiepiteľný na opál
gamety:
O
O

O
oop
F1:
O O
O O

O oop
O oop
fenotyp:
klasický melanín (achát)

klasický melanín (achát) / štiepiteľný na opál
Popis F1 generácie:

100 % potomkov v F1 generácii je s klasickým melanínom (achát). Z toho polovica (50 %) je heterozygotná - štiepiteľná na mutáciu opál. Jedince s rôznymi genotypmi - dominatný homozygot aj heterozygot, by mali byť nerozlíšiteľné.


P3: 1,0 klasický melanín achát/štiep. na opál   x  0,1neklasický melanín opál
(kríženie heterozygota s recívnym homozygotom)

X

fenotyp:
žltý achát / štiepiteľný na opál

žltý achát opál
genotyp:
O oop

oop oop


Tabuľková forma:P3

genotyp:
O oop
x
oop oop
fenotyp:
klasický melanín (achát) / štiepiteľný na opál
x
neklasický melanín - mutácia opál
gamety:
O
oop

oop
oop
F1:
O oop
O oop

oop oop
oop oop
fenotyp:
klasický melanín (achát) / štiepiteľný na opál

neklasický melanín - mutácia opál
Popis F1 generácie:

Spätné kríženie heterozygota s recesívnym homozygotom. 50 % potomkov je v F1 generácii s klasickým melanínom - (achát) / štiepiteľným na opál a druhá polovica 50 % potomkov je neklasický melanín - mutácia opál. Pri tomto spätnom (testovacom) krížení vzniká medzi klasickým melanínom (štiepiteľným na opál) a opálovými kanárikmi štiepny pomer 1 : 1.
 
 
P4: 1,0 klasický melanín / štiep. na opál  x  0,1 klasický melanín / štiep. na opál
(párenie dvoch heterozygotov)

X

fenotyp:
žltý achát / štiepiteľný na opál

žltý achát / štiepiteľný na opál
genotyp:
O oop

O oop


Tabuľková forma:P4

genotyp:
O oop
x
O oop
fenotyp:
klasický melanín (achát) / štiepiteľný na opál
x
klasický melanín (achát) /štiepiteľný na opál
gamety:
O
oop

O
oop
F1:
O O
O oop

O oop
oop oop
fenotyp:
    klas. melanín         klas. melanín / opál

klas. melanín / opál               opál            
Popis F1 generácie:
 
Typický 2. Mendelov zákon. Pri monohybridnom párení dvoch heterozygotov (klasický melanín štiepiteľný na opál) dostávame v F1 generácii vtáčiky s klasickým melanínom oproti opálovým vo fenotypovom štiepnom pomere 3 : 1. Tri diely s klasickým melanínom voči jednému dielu opálov. Pritom genotypový štiepny pomer je 1 : 2 : 1. Jeden diel homozygotov je s klasickým melanínom a dva diely heterozygotov s klasickým melanínom .(štiepiteľných na opál) a jeden diel recesívnych homozygotov - opálových kanárikov.                                                                                   
Pozri článok s názvom 2. Mendelov zákon.
 
 
P5: 1,0 neklasický melanín opál  x  0,1 neklasický melanín opál
(párenie dvoch recesívnych homozygotov)


X

fenotyp:
žltý achát opál

žltý achát opál
genotyp:
oop oop

oop oop


Tabuľková forma:P5

genotyp:
oop oop
x
oop oop
fenotyp:
neklasický melanín - mutácia opál
x
neklasický melanín - mutácia opál
gamety:
oop
oop

oop
oop
F1:
oop oop
oop oop

oop oop
oop oop
fenotyp:
    neklasický melanín - mutácia opál

neklasický melanín - mutácia opál          
Popis F1 generácie:

Ďalšia klasika. Recesívne homozygotný opálový samček s recesívne homozygotnou opálovou samičkou môže mať v F1 generácii potomstvo len opálové. Ale pozor, dlhodobé párenie dvoch mutačných opálových jedincov navzájom môže mať za následok výskyt negatívnych, až nežiadúcich vlastností a znakov (napr. vitalita). Prípadne môže nastať zníženie morfologickej kvality potomkov v F1 (veľkosť, vyváženosť postavy) alebo kvalita operenia (lámavosť, silné zosvetlenie, strata pigmentu) a iné. Preto je výhodné v chove opálových kanárikov zaradiť do chovu aj jedince heterozygotné, t. j. štiepiteľné na opál (pozri P1, alebo P3).

Keď vidíme, že s „opálom“ niečo nie je v poriadku (hlavne pigmentácia), na zlepšenie jeho znakov zaradíme do chovu kanárika s klasickým melanínom štiepiteľného na opál (na jeho pohlaví nezáleží). Keď máme opálového kanárika čierneho radu, použijeme na vylepšenie čierneho jedinca štiepiteľného na opál. Ak je opál achátového radu, použijeme achátového jedinca štiepiteľného na opál. Obdobne postupujeme pri hnedých opáloch. Keďže opál je autozomálna mutácia, ktorá nie je viazaná na pohlavie, jedinec s klasickým melanínom štiepiteľným na opál, ktorého použijeme ako „zlepšovateľa“, môže byť samčieho alebo aj samičieho pohlavia. Inými slovami na pohlaví nezáleží.

I
 
lustračné foto: 1,1 žltý achát opál mozaika CII + CI
 
 
 
 
Autor: RNDr. Ondrej Molčan
Grafická úprava: Ing. Vladimír Boroš
Humenné, 20.10.2020


Návrat na obsah